Dental Tribune Poland

Zarządzanie tkankami przyzębia w światowym wydaniu!

By Dental Tribune Polska
October 31, 2018

W dn. 22-23 lutego 2019 r. w Dental Skills Institute odbędą się 2-dniowe intensywne warsztaty pt.: „Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne”, prowadzone przez światowej sławy specjalistę prof. dr. Marcela Wainwright’a.

Szkolenie opiera się na przeglądzie oraz przećwiczeniu najaktualniejszych i dających najbardziej przewidywalne efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. Jest to niezbędne kompendium wiedzy do pracy w tym obszarze i absolutna baza do dalszego rozwoju. Szkolenie dedykowane jest w szczególności lekarzom rozpoczynającym pracę z implantami lub posiadającym doświadczenie w leczeniu implantoprotetycznym. Ze szkolenia skorzystają także dentyści spotykający się w pracy z problemami pacjentów implantologicznych i periodontologicznych oraz ewentualnymi powikłaniami (np. periimplantitis) lub wysokimi oczekiwaniami natury estetycznej.

 

Zajęcia rozpoczną się od omówienia warunków, klasyfikacji kostnej, oczekiwań estetycznych pacjenta oraz standardów obowiązujących w komunikacji z pacjentem wraz z dokumentacją fotograficzną konkretnego przypadku.

 

Kolejnym punktem szkolenia będzie augmentacja tkanek twardych i składające się na nią: metoda „socket preservation”, technika „bone shield” czy technika rozszczepienia wyrostka. Prof. Wainwright wprowadzi uczestników w świat tkanek miękkich wokół implantów i augmentację tkanek miękkich, omawiając m.in. technikę uniesienia brodawki, technikę „roll-flap” (płata uszypułowanego), przeszczepy tkanki łącznej vs ksenografty, technikę „VIPCT flap”, technikę Pallaciego, technikę tunelowa oraz pokrywane recesji.

 

Prof. dr. Marcel Wainwright jest międzynarodowym wykładowcą implantologii, chirurgii ultradźwiękowej i stomatologii estetycznej, prowadzi również wykłady z zakresu wewnątrzustnej aplikacji kwasu hialuronowego, stąd też jeden z punktów szkolenia poświęcony będzie precyzyjnemu ostrzykiwaniu dziąseł kwasem hialuronowym. Na zakończenie 2-dniowych warsztatów, omówione zostaną techniki wspomagające gojenie, m.in. metody autogenne (CGF). Procedury prezentowane podczas szkolenia zostaną przećwiczone z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych oraz modeli fantomowych.

 

Pełny program, informacje organizacyjne oraz rejestracja na: www.dsi-edu.com.

 

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 1, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International