Dental Tribune Poland

IV Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek – rejestracja otwarta!

May 09, 2019

Ruszyły zapisy na 4. edycję Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek, który będzie ważnym elementem 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE 2019, 19-21 września). W programie wydarzenia znalazło się miejsce na wykłady, praktyczne warsztaty, a także debatę „Higienistka – najlepsza inwestycja stomatologa?”.

IV Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek „Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA” zaplanowano na 2 dni – piątek (20 września) oraz sobotę (21 września). Piątek będzie dniem wykładowym. Uczestnicy dowiedzą się z prezentacji o sprawdzonych rozwiązaniach i ciekawych nowościach w zakresie profilaktyki stomatologicznej, poznają nowoczesne protokoły pozwalające na diagnostykę higieny i stanu przyzębia, nauczą się specyfiki pielęgnacji jamy ustnej pacjenta z chorobą ogólnoustrojową. Będą również prezentacje poświęcone niedoborom witaminy D u pacjentów stomatologicznych, standardom postępowania w higienie jamy ustnej pacjentów leczonych radioterapią oraz chemioterapią w obrębie głowy i szyi oraz higienizacji pacjenta periodontologicznego. Na liście wykładowców znaleźli się: mgr dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska, dr n. med. Magdalena Sulewska, dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, hig. stom. Paulina Staroń oraz dr n. med. Witold Jurczyński.

Sobota będzie pełna praktyki. Opieka nad dzieckiem i kobietą ciężarną w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej w gabinecie higieny, implantoprotetyka – co higienistka i asystentka wiedzieć powinny, profesjonalna higienizacja pacjenta periodontologicznego – skutecznie, bezpiecznie i z głową, profesjonalna higienizacja pacjenta protetycznego i implantoprotetycznego, „pokaż język” – przyjmij zagranicznego pacjenta bez stresu, pacjent obciążony w wywiadzie w gabinecie higieny, możliwości diagnostyczne, zalecenia i rekomendacje, instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej pacjenta protetycznego – to tematy warsztatów, które znalazły się w programie Zjazdu.

„Pozytywne opinie, dobre słowa i komentarze stanowią dla nas najlepszy dowód, że takie wydarzenia, jak Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek umacniają wiarę w możliwości przedstawicieli naszego zawodu. W grupie nie tylko łatwiej się uczyć, ale też zgłaszać istotne postulaty do całego środowiska i wspólnie zastanawiać się nad sposobami ich realizacji. A tych przecież nie brakuje. Nie ulega wątpliwości, że z każdym rokiem polskie higienistki i asystentki stomatologiczne są coraz lepiej wyedukowane. Z każdym dniem zyskujemy coraz większe zaufanie lekarzy dentystów i pacjentów. Poczucie bycia potrzebnym i ważnym członkiem zespołu stomatologicznego jest bardzo ważne, doskonale to rozumiemy i pamiętamy o tym, tworząc program edukacyjny Zjazdu. Akceptację otoczenia i wiarę we własne możliwości można zdobyć przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy. Sprawdzona edukacja, już od najwcześniejszych etapów, odwaga w podejmowaniu kolejnych wyzwań zawodowych, orientacja na nowoczesne technologie, inwestycja w rozwój kompetencji miękkich – to wszystko sprawia, że każda higienistka i asystentka, jeżeli tylko chce, może z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem wykonywać codzienne obowiązki w gabinecie” – mówi mgr dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska, organizatorka wydarzenia, członek Rady Naukowej 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, przewodnicząca Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS.

Na sobotę (21 września) zaplanowano również debatę pt.: „Higienistka – najlepsza inwestycja dentysty?”, która poświęcona będzie prawnym, edukacyjnym i ekonomicznym aspektom zawodu higienistki. Partnerami projektu jest portal infoDENT24.pl oraz nowy na rynku tytuł „Prevention” (wydawnictwo Dental Tribune). „To nie będzie wydarzenie, podczas którego spotkamy się w gronie higienistek i będziemy analizować kierunki rozwoju naszego zawodu. Debata będzie miejscem rozmów, czasem trudnych, z lekarzami, przedstawicielami ministerstw, samorządu lekarskiego, prawnikami, ekonomistami. Wszyscy potrzebujemy takiej rozmowy, a szczegółowy plan debaty zaprezentujemy wkrótce” – wyjaśnia Katarzyna Ostrowska.

Na podst.: mat. prasowe CEDE.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International