Search Dental Tribune

Kliniki walczą o brakiem higienistek stomatologicznych i asystentek

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Powrót do zdrowia po pandemii: Trudności kadrowe uniemożliwiają amerykańskim klinikom dentystycznym zwiększenie liczby pacjentów – bardziej niż wyzwania związane z protokołami bezpieczeństwa COVID-19. (Zdjęcie: Cineberg/Shutterstock)
Jeremy Booth, Dental Tribune International

By Jeremy Booth, Dental Tribune International

sob. 25 września 2021

save

CHICAGO, USA: Gdy wracają do siebie po skutkach pandemii COVID-19, wiele amerykańskich gabinetów dentystycznych nie może przyjmować większej liczby pacjentów z powodu braku personelu. Było to jedno z wyników niedawnego sondażu Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADA), które wykazało również, że właściciele-dentyści stoją przed poważnymi wyzwaniami w rekrutacji higienistek stomatologicznych i asystentek dentystycznych.

Najnowsza ankieta ADA Health Policy Institute (HPI), przeprowadzona w sierpniu, zawierała dodatkowe pytania dotyczące personelu i wykazała, że ​​wyzwania rekrutacyjne stają się problemem w amerykańskich gabinetach dentystycznych. W przypadku 40,1% wszystkich respondentów obsadzanie wolnych stanowisk w zespole dentystycznym było czynnikiem uniemożliwiającym wzrost liczby pacjentów – dla porównania zaledwie 30,6% stwierdziło, że protokoły bezpieczeństwa związane z COVID-19 ograniczają ich możliwość przyjmowania większej liczby pacjentów.

Spośród wszystkich respondentów, prawie jedna trzecia (32%) właścicieli-dentystów stwierdziła, że ​​rekrutowali lub niedawno zatrudniali higienistki stomatologiczne. Stanowiło to wzrost z 24% i 29% w porównaniu z podobnymi sondażami przeprowadzonymi odpowiednio w październiku 2020 r. i maju 2021 r.

Wzrosła również liczba asystentek dentystycznych poszukiwanych do rekrutacji. Ankieta z sierpnia wykazała, że ​​39% właścicieli-dentystów rekrutowało lub niedawno rekrutowało na stanowisko asystentki dentystycznej, w porównaniu z 36% w maju tego roku i 32% w październiku ubiegłego roku.

Stomatologów poszukiwało 13% wszystkich właścicieli-dentystów, a ADA nie odnotowała wzrostu obecnej lub niedawnej rekrutacji dentystów.

„Stomatolodzy stoją przed jeszcze większymi wyzwaniami w rekrutacji członków zespołu stomatologicznego niż w październiku 2020 r.”

Po rozbiciu wyników zgodnie z modelem własności kliniki – albo stowarzyszonej z organizacją usług dentystycznych (DSO) albo nie – stwierdzono, że gabinety dentystyczne stowarzyszone z DSO częściej rekrutują we wszystkich kategoriach personelu. Ponad połowa (52,2%) właścicieli-dentystów zrzeszonych w DSO szukała higienistki stomatologicznej, w porównaniu z 31,4% właścicieli niezrzeszonych w DSO. Asystentów stomatologicznych poszukiwało 69,6% właścicieli zrzeszonych w DSO, w porównaniu z 38,9% ich odpowiedników niezrzeszonych w DSO.

Zgłaszany poziom bieżącej lub niedawnej aktywności rekrutacyjnej personelu był wyższy w większych klinikach dentystycznych; jednak znaczna liczba lekarzy stomatologów-właścicieli w praktyce indywidualnej zgłosiła również aktywność rekrutacyjną dla higienistek stomatologicznych (27,0%) i asystentek stomatologicznych (31,4%). Mniej więcej połowa wszystkich właścicieli gabinetów, w których pracuje dziesięciu lub więcej stomatologów, stwierdziła, że ​​poszukuje higienistek stomatologicznych (47,1%) i asystentek dentystycznych (52,9%).

Rekrutacja personelu stomatologicznego pozostaje wyzwaniem podczas pandemii COVID-19

Spośród respondentów, którzy zgłosili aktywność rekrutacyjną, 73,4% stwierdziło, że rekrutacja higienistek stomatologicznych jest obecnie niezwykle trudna w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii, a 16,7% określiło ten proces jako bardzo trudny. Ponad połowa (59,8%) respondentów stwierdziła, że ​​rekrutacja asystentek stomatologicznych podczas pandemii była niezwykle trudna, a 25,1% stwierdziło, że było to bardzo trudne. Jeśli chodzi o rekrutację stomatologów, 40,9% respondentów określiło ten proces jako bardzo trudny.

Właściciele-dentyści, którzy nie byli związani z DSO, częściej opisywali rekrutację higienistek dentystycznych i asystentów dentystycznych jako niezwykle trudne (odpowiednio 73,5% w porównaniu z 66,7% i 60,5% w porównaniu z 31,3%).

ADA skomentowała w komunikacie prasowym: „Dentyści stoją przed jeszcze większymi wyzwaniami związanymi z rekrutacją członków zespołu dentystycznego niż w październiku 2020 r.” Powiedział również, że sytuacja z wolnymi stanowiskami personelu była „najczęstszym czynnikiem ograniczającym dla praktyk, które chcą przyjmować więcej pacjentów”.

HPI rozpoczęło przeprowadzanie badań Economic Impact of COVID-19 on Dental Practices surveys. Najnowsza ankieta została przeprowadzona w tygodniu 16 sierpnia 2021 r. i otrzymała odpowiedzi od 1786 dentystów. Główne wyniki ankiety można znaleźć tutaj, a raport z dodatkowymi pytaniami, który koncentruje się na personelu, można uzyskać tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *