DT News - Poland - Kolejne projekty naukowe FDI

Search Dental Tribune

Kolejne projekty naukowe FDI

Światowa Federacja Dentystyczna proponuje nowość – FDI Oral Health Campus (fot.: Freepik)

czw. 29 lutego 2024

ratować

FDI World Dental Federation nie ustaje w wysiłkach, aby korzystając z dostępu do najwyższej klasy ekspertów i dydaktyków, dzielić się aktualną wiedzą medyczną z lekarzami dentystami i studentami stomatologii na całym świecie. Temu celowi ma służyć także korespondencja, którą w ostatnich dniach do krajowych stowarzyszeń skierowała Maria Kramarenko, menedżer FDI ds. członkostwa i zarządzania.

Światowa Federacja Dentystyczna proponuje nowość – FDI Oral Health Campus, serię bezpłatnych, dostępnych na żywo lub odtwarzanych webinariów z certyfikacją Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADA CERP). Organizatorzy zdają sobie jednak sprawę, że nie brakuje lekarzy, którzy wolą skorzystać z tłumaczenia, a zarazem są zainteresowani zdobyciem punktów edukacyjnych wymaganych w ich krajach. Dlatego FDI może obecnie zapewnić dostęp do części webinariów do użytku lokalnego i retransmisji w poszczególnych państwach – pod warunkiem, że od członków organizacji zrzeszonej w Federacji nie pobiera się żadnych opłat rejestracyjnych za dostęp do nich. Webinaria mogą mieć napisy w lokalnym języku.

Obecnie dostępne są następujące webinaria:
„Stomatologia laserowa w praktyce ogólnej” – dr Georgios Romanos (Grecja),
„Jak dentysta może zdiagnozować raka jamy ustnej: wykrywanie wczesnych objawów” – dr Kıvanç Bektaş-Kayhan (Turcja),
„Stomatologia adhezyjna: wskazówki jak uzyskać maksymalną wydajność materiałów w pracy klinicznej” – prof. Junji Tagami (Japonia),
„Badanie nowej ceramiki w protetyce” – prof. Georges Tehini (Liban).

Jak informowano wcześniej, w ramach Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI, w Stambule w dn. 13-14 września br. odbędzie się II edycja Forum Młodych Dentystów. W tym roku World Dental Federation chce dać szansę 2 młodym prelegentom, którzy będą dzielić scenę z wykładowcami o światowej renomie. Młodzi wykładowcy zostaną wyłonieni w konkursie organizowanym przez Komitet Edukacyjny FDI.

Każda krajowa organizacja członkowska Federacji, w tym Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, może wystawić do udziału w konkursie jednego kandydata. Czas nadsyłania kandydatur upływa 28 marca, chyba że maksymalny limit kandydatów (20 osób) zostanie osiągnięty wcześniej. Czas, jaki upłynął od ukończenia studiów stomatologicznych przez kandydata nie może przekraczać 10 lat. Zgłoszenie musi zawierać:
- CV, w tym potwierdzenie doświadczenia kandydata w prowadzeniu szkoleń i wystąpień publicznych,
- fotografię kandydata,
- propozycję wykładu, w tym streszczenie oraz 3 cele nauczania,
- 15-minutowy film zawierający prezentację wykładu.

Wybór zwycięzcy zostanie dokonany przez Komitet Edukacyjny FDI w oparciu o następujące kryteria:
- tematyka istotna dla praktyki klinicznej,
- prezentacja oparta na dowodach naukowych,
- odpowiednia jakość audio-wizualna,
- umiejętność prezentacji, w tym doskonała znajomość języka angielskiego,
- umiejętność przyciągania uwagi słuchaczy.

Zwycięzca będzie miał możliwość wygłoszenia 45-minutowego wykładu podczas Forum Młodych Dentystów, odbywającego się podczas najbliższego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI w Stambule. Federacja pokryje koszty podróży prelegenta (w tym bilet lotniczy w obie strony w klasie ekonomicznej), koszty zakwaterowania (3 noce w hotelu na terenie centrum kongresowego). FDI zapewni 85 CHF diety za każdą noc spędzoną na FDI WDC (w tym ewentualne noce w podróży), uiści opłatę rejestracyjną na Kongres oraz opłaci bilet na przyjęcie VIP. Towarzystwo krajowe, które rekomendowało zwycięskiego kandydata nie poniesie żadnych kosztów związanych z jego udziałem w Kongresie.

Kolejnym projektem skierowanym do lekarzy dentystów, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, jest nowy program Master CE. W 2024 i 2025 r. Federacja umożliwi swoim członkom zorganizowanie jednego lub kilku modułów programu FDI Master CE w zakresie stomatologii adhezyjnej i estetycznej. Inicjatywa ta ruszy pilotażowo we współpracy z ograniczoną liczbą krajowych towarzystw, a jej celem jest zaoferowanie łączonych modułów praktycznych i teoretycznych, dostępnych w danym kraju przez kilka lat. Kursy otrzymają akredytację ADA CERP i będą prowadzone przez wykładowców o międzynarodowej renomie.

źródło: PTS, FDI

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement