Dental Tribune Poland

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów „Rytro – Jesień 2013”

By Dental Tribune Polska
October 31, 2013

Tegoroczna Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Lekarzy Dentystów, która odbyła się 25-27.10.2013 r. w hotelu „Perła Południa” w Rytrze przebiegała pod hasłem: „Problemy XXI wieku: otyłość, cukrzyca, zaburzenia depresyjne – korelacja ze stanem zdrowia jamy ustnej”.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, wzięli w niej udział specjaliści różnych dziedzin medycyny oraz lekarze dentyści. Przedstawiono ogólnie tematykę zaburzeń w odżywianiu wraz z zagrożeniami i skutkami zdrowotnymi bulimii i anoreksji, koncentrując się na problemie otyłości uznanej przez Światową

Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną. Przybliżono zagadnienie zaburzeń depresyjnych, które dotykają obecnie coraz większą część populacji oraz problem uzależnień – plagi naszych czasów. Wszystkie te zagadnienia przedstawiono nie tylko w sposób ogólnomedyczny, ale także z punktu widzenia lekarza dentysty i jego pracy w gabinecie stomatologicznym. Ponadto poruszono zagadnienia, które dentystom są szczególnie bliskie – dolegliwości w obrębie układu kostno-stawowego, pokazując jak sobie z nimi radzić.

Organizatorami tegorocznej konferencji w Rytrze byli: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie i Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia. Patronem spotkania byli: prof. dr. hab. n. med. Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych, a Opiekunami Naukowymi: dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk i dr n. med. Witold Jurczyński – z Instytutu Stomatologii UJ CM.

Bogaty program merytoryczny konferencji uzupełniały wieczorne spotkania towarzyskie i wyjątkowo sprzyjająca w tym roku pogoda, która pozwoliła cieszyć się urokami gór i kolorami złotej polskiej jesieni.

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_956",956, "large");

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International