DT News - Poland - Konieczne jest tworzenie nowych możliwości kształcenia dla absolwentów kierunków stomatologicznych

Search Dental Tribune

Konieczne jest tworzenie nowych możliwości kształcenia dla absolwentów kierunków stomatologicznych

Marzena Bojarczuk, Dental Tribune Polska

Marzena Bojarczuk, Dental Tribune Polska

pon. 2 lipca 2012

ratować

Na temat obecnej sytuacji i perspektyw rozwoju chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce, a także o możliwościach kształcenia młodych lekarzy w tej dziedzinie, rozmawiamy z dr. n. med. Maciejem Jagielakiem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej (PTChJU).

W Jachrance pod Warszawą odbył się w tym roku VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Jakie najważniejsze kwestie poruszono podczas obrad?
PTChJU zostało utworzone w latach 90. XX w. przez twórców polskiej nowoczesnej chirurgii szczękowej: prof. Stanisława Bartkowskiego z Krakowa, prof. Sylwestra Kowalika ze Szczecina i prof. Leszka Krysta z Warszawy. Towarzystwo jest asocjacją, a to oznacza, że jesteśmy członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowej. Od 2 lat istnieje też drugie polskie towarzystwo naukowe działające w tej samej dziedzinie, pod kierownictwem prof. Huberta Wanyury. Byłem i jestem gorącym zwolennikiem zjednoczenia całego naszego środowiska w jedno towarzystwo. Głęboko wierzę, że wkrótce powołamy zjazd zjednoczeniowy i dojdzie do połączenia obu struktur, bo w obecnej sytuacji tracimy wszyscy, a przede wszystkim lekarze, także młodzi adepci tej trudnej sztuki.

Tegoroczny zjazd bez wątpienia był sukcesem, przede wszystkim z uwagi na program wybitnych wykładowców. Mimo, iż kongres był spotkaniem polskich lekarz, to jeden dzień obrad zarezerwowany był dla wykładowców zagranicznych – najlepszych profesjonalistów, którzy przyjechali do nas z całego świata. Zrealizowaliśmy jeszcze jeden ważny cel – wprowadzenie polskich lekarzy do systemu egzaminu europejskiego EBOMFS i umożliwienie im uzyskania tytułu Fellow of the EBOMFS.

Czym jest ten egzamin i dlaczego dla lekarza ważne jest uzyskanie tytułu Felloow of the EBOMFS?
Jest to 3-stopniowy egzamin, składający się z części testowej, ustnej i prezentacji przypadku. Uzyskiwany tytuł jest tytułem bardzo prestiżowym i świadczy o tym, że lekarz może wykonywać zawód chirurga szczękowego niemal na całym świecie, bo jego umiejętności zostały zweryfikowane. To szansa przede wszystkim dla młodych lekarzy tej specjalności, którzy jeszcze „nie wypadli” z trybu egzaminów – idą z jednego na drugi, potem kolejny. Są otwarci na świat, na wiedzę – to koniecznie trzeba wykorzystać! Tym bardziej, że otwierają się przed nimi szerokie perspektywy, np. możliwości zagranicznych staży. Do egzaminu EBOMFS będzie można przystąpić już we wrześniu tego roku w Dubrowniku.

Wśród wykładowców kongresu znaleźli się, poza chirurgami szczękowymi, także specjaliści z innych zakresów – czy to oznacza, że współpraca profesjonalistów z różnych dziedzin staje się w medycynie standardem?
Kongres uzyskał honorowy patronat Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, wśród wykładowców byli także chirurdzy plastyce. Współpraca specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej, plastycznej i rekonstrukcyjnej, stomatologii estetycznej i innych dziedzin to trend, który już od pewnego czasu jest obecny w medycynie i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tak interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta sprawia, że widzimy już nie tylko problemy związane z zębami i prawidłowym zgryzem, ale – poza funkcjonalnością – także estetykę całej twarzy. Ta współpraca z pewnością będzie coraz szersza, być może w niedalekiej przyszłości, po spełnieniu niezbędnych warunków, chirurdzy szczękowi będą mogli uzyskiwać specjalność z zakresu chirurgii plastycznej, a plastyczni w dziedzinie chirurgii szczękowej.

Czy konieczność interdyscyplinarnej współpracy specjalistów w medycynie, zgodna z ogólnoświatowymi trendami jest już w jakikolwiek sposób widoczna w programach kształcenia lekarzy? Czy coś zmieniło się w tym zakresie po ostatnich nowelizacjach w systemie nauczania w akademiach medycznych?
Zmiany w programach kształcenia lekarzy na kierunkach stomatologicznych sprawiły, że studia te stały się studiami bardzo zawodowymi – rozszerzono zakres materiału ściśle przygotowującego lekarza do wykonywania pracy. Przed ostatnimi zmianami studia medyczne i stomatologiczne przez pierwsze 3 lata były niemal identyczne, obecnie już po pierwszym roku znacznie się różnią. Trzeba tu podkreślić, że nie jest to polska nowości, bo w ten sposób dostosowano w naszym kraju poziom i zakres kształcenia w tej dziedzinie do standardów obowiązujących w Europie. Wielu chirurgów szczękowych i lekarzy, którzy chcą się w tej dziedzinie specjalizować, po zakończeniu studiów stomatologicznych może mieć nieco zawężone spektrum spojrzenia na pacjenta. Dlatego możliwość otwarcia dodatkowych opcji kształcenia, w tym także zagranicznych staży jest dla nich niezwykle ważna.

Być może w niedalekiej przyszłości te zmienione programy kształcenia i organizacji studiów medycznych i stomatologicznych będą musiały być jeszcze zweryfikowane i kolejny raz zmienione…
Z pewnością tak, bo życie już je weryfikuje. Wielu absolwentów kierunków stomatologicznych już teraz zainteresowanych jest pogłębianiem wiedzy medycznej, poza stomatologią. Ta grupa na pewno będzie się powiększać, skoro treści medyczne w programach zredukowano na rzecz nauczania umiejętności zawodowych. Oczywiście, wielu absolwentom wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów wystarczają do wykonywania zawodu i prowadzenia praktyki, ale trzeba stworzyć możliwości pozostałym – w postaci albo rozszerzenia zakresu kształcenia podyplomowego, albo specjalistycznych kursów. Temu m.in. mają służyć takie spotkania, jak ostatni kongres w Jachrance.

Czego najbardziej brakuje polskim chirurgom szczękowym do wykonywania pracy na europejskim poziomie? Standardy europejskie w wielu ośrodkach obowiązują, specjalistów nie brakuje, sprzęt jest coraz lepszy…
Największą i najczęściej występująca barierą jest brak pewnych procedur zabiegowych, szczególnie tych połączonych z zakresu różnych specjalności i brak ich finansowania ze środków publicznych. Wciąż w wielu przypadkach bardziej opłacalne jest wysłanie pacjenta na leczenie za granicę i pokrycie kosztów jego transportu, pobytu i leczenia niż sfinansowanie operacji w ośrodku krajowym.

Jakie zadania stawia sobie PTChJU na najbliższe miesiące?
Przede wszystkim będziemy czynić dalsze starania dotyczące możliwości rozszerzenia staży i innych form kształcenia dla młodych lekarzy. Liczba miejsc specjalizacyjnych jest tak ograniczone, że trzeba szukać opcji alternatywnych, bo wielu ludzi kończących studia nie ma możliwości rozpoczęcia specjalizacji, nie tylko w dziedzinie chirurgii szczękowej.

A jakie są plany na kongres w 2013 r.?
Oprócz zjednoczenia środowiska, o którym wspomniałem, dużo uwagi poświęcać będziemy dalszej interdyscyplinarnej współpracy z innymi specjalistami. W przyszłym roku chciałbym zaprosić do udziału w obradach lekarzy laryngologów, m.in. po to, aby podpisać list intencyjny, który zaowocuje nie tylko ściślejszymi wspólnymi działaniami, ale zainicjuje powstanie wspólnego towarzystwa naukowego z udziałem chirurgów szczękowych, plastycznych i laryngologów. Daje to bardzo duże możliwości z jednej strony leczenia, z drugiej – kształcenia młodych lekarzy i stworzenia w tym zakresie standardów. Chirurgia szczękowa to specjalność ogólnolekarska, która wymaga szerokiej wiedzy – stąd pomysł zapraszania do udziału w obradach kongresu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin z zagranicy, ale także – co sprawdziło się doskonale w tym roku – reprezentacji ośrodków krajowych. Nasi specjaliści pod żadnym względem nie są gorsi od reszty Europy, a w niektórych dziedzinach nawet wyprzedzamy naszych kolegów z innych krajów. Jednak wobec pojawiania się coraz węższych specjalizacji, musimy działać w wielospecjalistycznych zespołach. Praca zespołowa i interdyscyplinarne działanie wymaga z kolei interdyscyplinarnych procedur – to są konieczne warunki do osiągnięcia sukcesu.

Rozmawiała Marzena Bojarczuk
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement