Dental Tribune Poland

Kryzys COVID-19 może negatywnie wpłynąć na wykrywalność nowotworów jamy ustnej

By Dental Tribune International
July 23, 2020

Wg Irish Cancer Society, w Irlandii u ok. 550 osób każdego roku wykrywany jest nowotwór jamy ustnej, głowy i szyi. Obecnie, ze względu na SARS-CoV-2 pacjenci rzadziej odwiedzają gabinety dentystyczne z powodu zwiększonego ryzyka infekcji. Dentyści ostrzegają, że może to przyczynić się do zmniejszenia wykrywalności chorób nowotworowych.

Leo Stassen, chirurg szczękowo-twarzowy i prezes Irish Dental Association ostrzegł, że późna diagnoza stanie się problemem ogólnokrajowym, gdy kraj wyjdzie z epidemii. „Myślę, że to będzie duży problem” – powiedział w wywiadzie z Irish Times.

Podczas lockdown Stassen zidentyfikował 2 przypadki raka jamy ustnej na podstawie zdjęć przesłanych mu przez pacjentów, jednak wielu z nich nie rozpoznaje lub nie reaguje na objawy nowotworowe, ponieważ obawiają się możliwego zakażenia SARS-CoV-2 albo nie wie, że w okresie powszechnego zamykania gabinetów dentystycznych nadal działają pogotowia dentystyczne. Jak zauważył Stassen, przed pandemią dentyści diagnozowali 150-180 przypadków raka jamy ustnej, głowy i szyi rocznie. 

Przypadki nowotworów w zakresie jamy ustnej wykryte we wczesnym stadium dają wskaźnik przeżycia na poziomie ok. 90% i mogą wymagać jedynie niezbyt rozległych zabiegów chirurgicznych. Przypadki wykryte na późniejszym etapie rozwoju mają obniżony wskaźnik przeżycia wynoszący tylko 5-10%. Kontrole są ważne nie tylko dla pacjentów, u których wystąpiły objawy podczas pandemii, ale także dla tych, którzy wyzdrowiali, aby upewnić się, że choroba nie powraca. 

Stassen powiedział też, że w ostatnich 10-15 latach leczenie nowotworów jamy ustnej znacznie się poprawiło, ale dodał, że na wielu płaszczyznach COVID-19 zniszczył te osiągnięcia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International