Dental Tribune Poland
Koferdam lub koferdam jest jedną z najczęstszych metod stosowanych do izolacji podczas zabiegów odtwórczych. (zdj.: Roman Zaiets / Shutterstock)

Metaanaliza wskazuje na potrzebę dalszych dowodów na temat izolacji koferdamem

By Dental Tribune International
July 13, 2021

CHENGDU, Chiny: Aby odtwórcze zabiegi dentystyczne były skuteczne, niezbędna jest właściwa izolacja zębów. Jedną z szerzej stosowanych tradycyjnych metod izolacji jest zastosowanie koferdamu. Zespół naukowców z Sichuan University w Chengdu przeprowadził metaanalizę badań dotyczących metody izolacji koferdamem i stwierdził, że chociaż istnieją pewne dowody korelujące jego zastosowanie z niższymi wskaźnikami niepowodzeń, potrzebne są dalsze badania na ten temat.

Zespół naukowców opublikował wcześniej badanie przeglądowe na ten sam temat w 2015 roku, które obejmowało wyniki czterech badań mierzących skuteczność izolacji koferdamem w stosunku do izolacji przeprowadzonych za pomocą bawełnianych rolek. W ramach tej aktualizacji przeprowadzili nowy przegląd odpowiednich badań i włączyli dodatkowe dwa, chociaż ich wnioski pozostały takie same.

„Dowody o niskiej i bardzo niskiej pewności sugerują, że w porównaniu z tradycyjną metodą izolacji bawełnianymi wałkami, zastosowanie koferdamu w bezpośrednich zabiegach odbudowy zębów może prowadzić do wyższego wskaźnika przeżycia uzupełnień dentystycznych” – zauważyli autorzy. Ostrzegali jednak, że istnieje „wysokie ryzyko stronniczości w analizowanych badaniach”, częściowo ze względu na ich „prowadzone w sposób, który mógł wprowadzić błędy do ich wyników”.

„Fakt, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć solidnych wniosków na temat skutków stosowania izolacji koferdamem podczas zabiegów odtwórczych u pacjentów dentystycznych, pokazuje, że potrzebne są bardziej dobrze zaprojektowane randomizowane, kontrolowane badania z dłuższymi okresami obserwacji” – dodali autorzy. Zalecili, aby przyszłe badania skuteczności stosowania koferdamu rozpatrywać pośrednio, jak również bezpośrednio, a także uwzględniać takie czynniki, jak bezpośredni koszt leczenia oraz poziom akceptacji i zadowolenia pacjentów.

Badanie zatytułowane “Rubber dam isolation for restorative treatment in dental patients”, zostało opublikowane w Internecie w bazie danych przeglądów systematycznych Cochrane w dniu 17 maja 2021 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International