Dental Tribune Poland

Nie ma istotnych różnic między palaczami a palaczami okazjonalnymi

By Dental Tribune Poland
November 15, 2019

W różnych badaniach zbadano wpływ palenia tytoniu i rzucania palenia na zdrowie jamy ustnej. Ponieważ udowodniono, że palenie przyspiesza spadek czynności płuc, ostatnie badanie oceniało czynność płuc u palaczy, byłych palaczy i osób, które nigdy nie paliły.

Odkrycia sugerują, że nawet ludzie, którzy palą mniej niż 5 papierosów dziennie, przyczyniają się do długotrwałego uszkodzenie swoich płuc. „Wiele osób uważa, że ​​palenie kilku papierosów dziennie nie jest takie złe” – powiedziała główna autorka badania, dr Elizabeth Oelsner, Herbert Irving, asystent prof. medycyny w Columbia University Irving Medical Center. „Okazuje się jednak, że różnica w spadku czynności płuc między osobą, która pali 5 papierosów dziennie w porównaniu z 2 paczkami dziennie jest stosunkowo niewielka”.

Ze względu na dużą liczbę uczestników badania (25.352) Oelsner i jej koledzy mieli okazję zaobserwować różnice w funkcjonowaniu płuc wśród palaczy okazjonalnych (mniej niż 5 papierosów dziennie) i palaczy intensywnych (ponad 30 papierosów dziennie). Wyniki pokazały, że czynność płuc u tzw. palaczy lekkich spada w tempie znacznie bliższym jak u osób palących intensywnie niż u niepalących. W porównaniu ze wskaźnikiem spadku liczby osób, które nigdy nie paliły, dodatkowy spadek dla palaczy okazjonalnych wynosił 7,65 ml rocznie, a dla palaczy intensywnych 11,24 ml rocznie. Sugeruje to, że tzw. palacz okazjonalny może stracić prawie taką samą funkcję płuc w ciągu roku, jak tzw. ciężki palacz w 9 miesięcy. „Palenie kilku papierosów dziennie jest znacznie bardziej ryzykowne niż myśli wielu ludzi” – powiedziała Oelsner. „Wszystkich należy zachęcać do rzucenia palenia, bez względu na liczbę wypalanych dziennie papierosów”.

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała systematyczny przegląd, w którym podkreśla bezpośrednie i długoterminowe korzyści dla zdrowia wynikające z rzucenia palenia. W bieżącym badaniu naukowcy przetestowali hipotezę, że tempo spadku pojemności płuc normalizuje się w ciągu kilku lat od rzucenia palenia. Chociaż badanie wykazało, że pojemność płuc zmniejsza się znacznie wolniej u byłych palaczy niż u palaczy obecnych, naukowcy doszli do wniosku, że byli palacze będą potrzebowali co najmniej 30 lat na normalizację czynności płuc po rzuceniu palenia. „Jest to zgodne z wieloma badaniami biologicznymi” – kontynuowała Oelsner. „Istnieją anatomiczne różnice w płucach, które utrzymują się przez wiele lat po rzuceniu palenia, a aktywność genów również ulega zmianie”.

Negatywne skutki palenia na czynność płuc mogą również wyjaśniać, dlaczego palacze są bardziej podatni na rozwój przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). „Prawdopodobnie musimy poszerzyć nasze pojęcie o tym, kto jest zagrożony” – powiedziała Oelsner. „W przyszłości, jeśli znajdziemy terapie zmniejszające ryzyko zachorowania na POChP, wszyscy o podwyższonym ryzyku powinni na tym skorzystać”.

Badanie pt.: „Spadek funkcji płuc u byłych i obecnych palaczy o niskiej intensywności: analiza danych wtórnych w badaniu NHLBI Pooled Cohorts Study” zostało opublikowane on-line 9 października 2019 r. na łamach Lancet Respiratory Medicine.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International