Dental Tribune Poland
Naukowcy zidentyfikowali i scharakteryzowali wszystkie typy macierzystych i zróżnicowanych komórek w zębach ludzkich. (Zdjęcie: Tefi / Shutterstock)

Nowe badania mogą przyspieszyć rozwój stomatologii regeneracyjnej

By Dental Tribune International
November 09, 2020

Zrozumienie typów komórek i mechanizmów wzrostu zębów ma zasadnicze znaczenie dla odbudowy i inżynierii regeneracyjnej w stomatologii. Dlatego naukowcy z Karolinska Institutet w Sztokholmie zbadali skład komórkowy rosnących i nierosnących zębów myszy i ludzi. Uważają, że nowe dane dotyczące budowy komórek i wzrostu zębów mogą przyspieszyć rozwój stomatologii regeneracyjnej i leczenia nadwrażliwości zębów.

Mimo że od dawna identyfikowano główne typy komórek zęba, spektrum różnych komórek zęba i komórek macierzystych, ich różnicowanie oraz interakcje umożliwiające wzrost zębów pozostają słabo poznane. Zęby rozwijają się w złożonym procesie, w którym tkanka miękka, łącznie z tkanką łączną, nerwami i naczyniami krwionośnymi, zostaje połączona z trzema różnymi rodzajami tkanki twardej w funkcjonalną część ciała.

 

Scroll down
advertisement

W przeciwieństwie do ludzi, których zęby są kompletne przed osiągnięciem dorosłości, myszy i wiele innych gatunków ma zęby, które rosną przez całe życie. Populacja komórek macierzystych siekaczy u myszy nieustannie odnawia się i uzupełnia tkankę utraconą w wyniku obgryzania, co czyni ten model rozwojowym w kwestii wytwarzania komórek macierzystych. 

Mapowanie populacji komórek zębowych

Korzystając z metody sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek i śledzenia genetycznego, naukowcy zbadali charakterystykę rosnących siekaczy myszy, porównali je z zębami trzonowymi myszy nie rosnących i ocenili, w jakim stopniu model myszy odzwierciedla wzrost ludzkich zębów. W ten sposób naukowcy z Karolinska Institutet, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Wiedniu w Austrii i Uniwersytetem Harvarda w USA, zidentyfikowali i scharakteryzowali wszystkie populacje komórek w zębach myszy, młodych rosnących ludzkich zębach i dorosłych ludzkich zębach.

„Udało się nam rozszyfrować szlaki różnicowania odontoblastów, które prowadzą do zębiny […] i ameloblastów, z których powstaje szkliwo” - powiedział główny autor badania, dr Igor Adameyko, starszy pracownik naukowy w Zakładzie Fizjologii i Farmakologii w Karolinska Institutet oraz współautor dr Kaj Fried, starszy profesor w Katedrze Neuronauki w Karolinska Institutet. Według nich odkryli także nowe typy komórek i warstwy komórek, które mogą odgrywać rolę w powstawaniu nadwrażliwości zębów.

Ponadto odkrycia mogą wyjaśnić złożone aspekty układu odpornościowego zębów i pomóc w zrozumieniu powstawania szkliwa zębów. „Mamy nadzieję i wierzymy, że nasza praca może stanowić podstawę nowego podejścia do stomatologii jutra. W szczególności może przyspieszyć szybko rozwijającą się dziedzinę stomatologii regeneracyjnej” - dodali autorzy.

Badanie zatytułowane „Atlas typów komórek dentystycznych ujawnia typy komórek macierzystych i zróżnicowane w zębach myszy i ludzi” zostało opublikowane w internecie pod koniec września 2020 r. w Nature Communications.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International