Nowość na polskim rynku szkoleń

Search Dental Tribune

Nowość na polskim rynku szkoleń

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune Poland

By Dental Tribune Poland

śro. 23 lipca 2014

save

 Dental Skills Institute (DSI) jako pierwsza i jedyna organizacja szkoleniowa w Polsce wprowadza nową propozycję szkoleń dla lekarzy dentystów opierającą się na ćwiczeniach na kadawerach (preparatach nieutrwalonych głów).

Wdrażanie nowych technik stomatologicznych wymaga ćwiczeń – tylko one pozwalają właściwie zapoznać się z procedurami medycznymi i opanować je w takim stopniu, aby swobodnie się nimi posługiwać we własnej praktyce. Dlatego wszystkie szkolenia w DSI zawierają część warsztatową, gdzie ćwiczenia odbywają się na modelach fantomowych, zwierzęcych, a od niedawna także na kadawerach.

„Wieloletnie badania nad właściwym stosunkiem teorii do praktyki w kontekście szkoleń stomatologicznych wykazują, że najbardziej efektywne jest ustalenie czasu przeznaczanego na ćwiczenia na poziomie 70% trwania całego szkolenia” – mówi Jacek Nitecki, CEO w DSI oraz w Akademii Garmedu, która od 2007 r. organizuje i prowadzi programy rozwojowe dla lekarzy dentystów na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

Po raz pierwszy w listopadzie 2014 r. w Polsce pojawi się możliwość ćwiczenia zabiegów stomatologicznych na preparatach pozyskanych z ludzkich zwłok, które posłużą doskonaleniu się już doświadczonych lekarzy. Dentyści będą mogli doskonalić techniki i procedury medyczne, ćwicząc na preparatach zamrożonych tuż po pobraniu, które odpowiednio przygotowane do warsztatów, różnią się od pacjentów jedynie brakiem krwawienia.

„Praca z kadawerem pozwala lekarzowi na dokładne odtworzenie zabiegu. Preparaty zwierzęce posiadają nieco odmienną strukturę tkanek, więc szkolenia na kadawerach są zdecydowanie najbardziej wartościowe przy doskonaleniu umiejętności” – tłumaczy Jacek Nitecki. Wyjaśnia też, że kadawery (preparaty nieutrwalonych głów) są do Polski sprowadzane z zagranicznych instytutów na czas szkolenia, a podczas warsztatów i transportu preparaty są otoczone szacunkiem i ścisłą kontrolą.

Program edukacyjny MASTER, w którym dostępne są szkolenia na kadawerach, składa się z 8 jedno- i 2-dniowych praktyczno-teoretycznych szkoleń (5 spotkań 2dniowych) na poziomie zaawansowanym, skierowanych do lekarzy dentystów posiadających doświadczenie zawodowe i chcących poszerzyć je o zaawansowane techniki z zakresu chirurgii, protetyki, augmentacji kości, gospodarowania tkankami miękkimi oraz wykorzystania fotografii w stomatologii.

Program Master obejmuje następujące szkolenia:
• Gospodarowanie tkankami miękkimi.
• Zaawansowane techniki augmentacji kością własną pacjenta.
• Fotografia w stomatologii.
• Zaawansowana protetyka dla implantologów.
• Gospodarowanie tkankami miękkimi – szkolenie na kadawerach.
• Ekstrakcje atraumatyczne z natychmiastową implantacją. Przeszczepy kostne pierścieniowe i krążkowe – szkolenie na kadawerach.
• Zabiegi rekonstrukcyjne w implantacji stomatologicznej (szczęka) –szkolenie na kadawerach.
• Zabiegi rekonstrukcyjne w implantacji stomatologicznej (żuchwa) – szkolenie na kadawerach.

Więcej informacji: www.akademiagarmedu.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement