Dental Tribune Poland

Osteologia w Krakowie 2010

By Dental Tribune Polska
February 23, 2010

W kwietniu br. (09-10.04.) w jednej z najbardziej reprezentacyjnych sal Krakowa – Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 35 odbyła się konferencja „Osteologia w Krakowie 2010”.

„Osteologia w Krakowie” była 5. z kolei wymianą doświadczeń w gronie wybitnych specjalistów, a jednocześnie prezentacją najnowszych trendów w dziedzinie regeneracji kości i tkanek w implantologii, periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Tegoroczna konferencja przebiegała pod hasłem „Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzanie tkankami przy użyciu technik sterowanej regeneracji kości i tkanek”.

Konferencja objęta została patronatem Fundacji Osteologicznej (Osteology Fundation) z siedzibą w Szwajcarii. Przewodniczącym Rady Naukowej z ramienia Fundacji Osteologicznej został prof. Mariano Sanz z Madrytu – członek Rady Naukowej Fundacji, szef kolegium dziekanów stomatologii w całej Europie i aktywny zawodowo naukowiec, a ze strony polskiej dr n. med. Piotr Majewski z Krakowa – Dyrektor CEIA (Central European Implant Academy), szef Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się warsztaty i sesje przedkongresowe, w drugim – obrady główne z 4 sesjami tematycznymi:
- „Kształtowanie tkanek miękkich w leczeniu periodontologicznym
i implantologicznym”,
- „Zachowanie tkanki kostnej w zębodołach poekstrakcyjnych – nowe techniki postępowania”,
- „Wyzwania kliniczne związane z leczeniem periimplantitis”,
- „Zaawansowane procedury regeneracji tkanek w trudnych przypadkach
implantologicznych”.

Wśród wykładowców prezentujących swoje osiągnięcia i doświadczenia kliniczne znaleźli się m.in.: Krzysztof Awiłło, Domenico Baldi, Krzysztof Chmielewski, Mark Hochman, Witold Jurczyński, Gerd Körner, Piotr Majewski, Mariano Sanz, Stefan Renvert, Anton Sculean, Krzysztof Śliwowski, Frank Schwarz, Fabio Vignoletti, Dietmar Weng, Wilfried Wagner, Radosław Witkowski, Orcan Yüksel. Obrady prowadzone były w języku angielskim.

Poza bogatym programem naukowym, imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu i materiałów stomatologicznych, związana tematycznie z programem obrad. W przerwach pomiędzy wykładami uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z bogatą ofertą firm działających w branży.
Niezmiennie bardzo wysoki poziom merytoryczny sympozjum, a także nazwiska znanych i cenionych w naukowym świecie stomatologii autorytetów, corocznie gromadzą w Krakowie szerokie grono lekarzy praktyków nie tylko z Polski. Doskonała organizacja, jaką wyróżnia się ta impreza sprawia, że zainteresowanie nią nie słabnie – organizatorzy już dziś zapraszają na następną konferencję osteologiczną.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International