Dental Tribune Poland
Badanie przeprowadzone przez naukowców z Finlandii i Wielkiej Brytanii wykazało, że rozwój kieszonek przyzębnych był bardziej prawdopodobny u mężczyzn, którzy byli gorzej wykształceni i codziennie palili papierosy. (Zdjęcie: Nopphon_1987 / Shutterstock)

Palenie tytoniu związane z rozwojem kieszonek przyzębnych

By Jeremy Booth, Dental Tribune International
May 28, 2021

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Finlandii i Wielkiej Brytanii wykazało, że osoby palące codziennie i palące często miały pogłębione kieszonki przyzębne niż osoby, które nigdy nie paliły. W badaniu zbadano również dokładność palenia tytoniu zgłaszanego przez samych pacjentów, oceniając poziomy kotyniny w surowicy i stwierdzono pozytywny związek między tymi poziomami a rozwojem kieszonek przyzębnych.

Wiadomo, że palenie tytoniu ma wpływ na postęp choroby przyzębia. Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio, Szpitala Uniwersyteckiego Oulu w Finlandii i King’s College London w Wielkiej Brytanii, raporty własne są najpowszechniejszą metodą oceny indywidualnego spożycia tytoniu; jednak nieprawidłowe ujawnianie statusu palenia i poziomu spożycia tytoniu może prowadzić do nieważności danych w badaniach, w których badane są skutki używania tytoniu. W związku z tym, łącznie z występowaniem pogłębionych kieszonek przyzębnych, naukowcy ocenili poziom kotyniny w surowicy uczestników badania. Kotynina w surowicy jest głównym metabolitem nikotyny i jej pomiar jest wiarygodnym ilościowym biomarkerem ekspozycji na wyroby tytoniowe zawierające nikotynę.

W analizie uwzględniono łącznie 294 uczestników, a status palenia oceniano za pomocą wywiadów domowych, w wyniku czego uczestnicy badania zostali podzieleni na następujące grupy: osoby palące codziennie, palacze okazjonalnie, osoby rzucające palenie i osoby nigdy nie palące. Stężenie kotyniny w surowicy oznaczono metodą radioimmunologiczną w fazie ciekłej, a następnie przeprowadzono kontrolne badanie kliniczne jamy ustnej, w którym oceniano głębokość kieszonek przyzębnych przy użyciu sondy przyzębnej Światowej Organizacji Zdrowia.

Oceniono zmienne towarzyszące, w tym czynniki społeczno-demograficzne uczestników - takie jak edukacja - oraz zachowanie zębów i higiena jamy ustnej.

„Uczestnicy, u których po czterech latach pojawiły się kieszonki przyzębne, częściej byli mężczyznami, gorzej wykształconymi, codziennie palącymi, a ich poziom kotyniny w surowicy wynosił ≥ 42,0 µg / l, niż osoby bez kieszonki przyzębnej po czterech latach” - stwierdzili naukowcy. Po uwzględnieniu czynników zakłócających, wskaźnik częstości występowania (IRR) wynosił 1,59 u osób palących codziennie w porównaniu z osobami niepalącymi. U okazjonalnych palaczy i osób rzucających palenie prawie nie stwierdzono podwyższonego ryzyka rozwoju kieszonek przyzębnych.

Stwierdzono, że intensywność palenia jest związana z rozwojem pogłębionych kieszonek przyzębnych w sposób zależny od narażenia. „IRR dla najwyższej kategorii (20+ papierosów dziennie) wahały się od 2,03 do 2,41. W całkowicie dostosowanym modelu 1–9 papierosów dziennie nie wiązało się z rozwojem kieszonek przyzębnych” - czytamy w badaniu.

Oceniając dokładność zgłaszanego przez samych siebie statusu palenia, naukowcy odkryli silną korelację u osób palących codziennie między poziomem kotyniny w surowicy a zgłaszaną liczbą wypalanych papierosów. „Badanie to ujawnia, że ​​palenie jest związane z pogorszeniem stanu przyzębia niezależnie od tego, czy pomiar palenia opiera się na raportach własnych, czy na poziomie kotyniny w surowicy” - napisali naukowcy, zauważając, że zgłaszane przez nich palenie było zgodne z poziomami kotyniny w surowicy. znalezione u uczestników badania.

Badanie zatytułowane „Wpływ palenia na zdrowie przyzębia i walidacja zgłaszanego przez pacjentów statusu palenia z poziomami kotyniny w surowicy” zostało opublikowane online w dniu 8 maja 2021 r. W Acta Odontologica Scandinavica, przed włączeniem do problemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International