Dental Tribune Poland

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe European Master Degree in Oral Implantology

By Dental Tribune Poland
June 11, 2019

W przyszłym roku ruszą European Master Degree in Oral Implantology – pierwsze podyplomowe studia w zakresie implantoprotetyki stomatologicznej w Polsce! Autorem projektu jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, a nauka będzie realizowana przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

„Master” z implantologii, to jedna z pierwszych obietnic prof. Marzeny Dominiak, prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, złożona tuż po wyborach. Po kilkunastu miesiącach pracy i przygotowań, nareszcie można ogłosić – jesienią 2020 r. ruszą studia European Master Degree in Oral Implantology, realizowane przez PTS i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

European Master Degree in Oral Implantology to pierwsze w kraju studia podyplomowe z zakresu implantologii i implantoprotetyki z akredytacją MEN. Studia będą trwały 2 lata (4 semestry, ECTS 120) i będą realizowane w formule modułowej (10). Program zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów PTS, UM we Wrocławiu i nie tylko. Tworzą go wybitni polscy naukowcy i klinicyści, m.in.: prof. Małgorzata Pietruskia, prof. Jan Pietruski, dr hab. Piotr Majewski, dr Adam Ziemlewski, prof. Marzena Dominiak. Wyróżnia go duża liczba teoretycznych wykładów, praktycznych zajęć na fantomach, kadawerach, obserwacji klinicznych w akredytowanych ośrodkach PTS. Uczestnicy studiów będą realizować własne badania kliniczne pod indywidualną opieką wykładowców. Nauka kończy się pracą magisterską. Po jej obronie uczestnik uzyskuje międzynarodowy tytuł „Master” w dziedzinie implantologii, z certyfikatem uniwersyteckim i towarzystwa naukowego. Pierwsza edycja przygotowana jest dla ok. 8-16 osób.

„Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w unikalnym, długo wyczekiwanym przez środowisko stomatologiczne projekcie edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. To propozycja studiów podyplomowych dla wszystkich lekarzy dentystów, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę z zakresie implantologii i implantoprotetyki na najwyższym możliwym poziomie. Gwarantuje to program edukacyjny, skonstruowany tak, aby jego uczestnik czuł, iż zdobywa wiedzę niezbędną do nowoczesnego, skutecznego i bezpiecznego leczenia. W czasie 2-letnich studiów uczestnicy nauczą się podstaw implantologii i implantoprotetyki, regeneracji tkanek twardych, zarządzania tkankami miękkimi. Poznają zasady planowania leczenia, będą praktykować, poznawać sposoby unikania powikłań. Program zakłada edukację z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Radiologia, fotografia stomatologiczna, Digital Smile Design, CAD/CAM, techniki augumentacyjne, bloki kostne i autogenne, nawigacja i szablony, wszczepy i okluzja – to tylko niektóre z zagadnień, które zostały ujęte w harmonogramie nauki. To wszystko pod okiem znakomitych praktyków, dostępnych dla uczestników studiów przez cały czas studiów, a pewnie i długo po ich zakończeniu” – zachęca prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

„Ogromnie cieszymy się, że program European Master Degree in Oral Implantology będzie realizowany na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W środowisku stomatologicznym o takich studiach mówiło się od dawna, dzięki współpracy uczelni z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym studia stają się faktem” – podkreśla prof. Marek Ziętek, JM Rektor wrocławskiej uczelni.

European Master Degree in Oral Implantology – ramowy program modułów studiów

I rok:

MODUŁ 1: Podstawy implantoprotetyki.

MODUŁ 2: Regeneracja tkanek twardych w implantoprotetyce.

MODUŁ 3: Zarządzanie tkankami miękkimi w implantoprotetyce.

MODUŁ 4: Zabiegi implantacji oraz planowanie leczenia. implantoprotetycznego – część 1.

MODUŁ 5: Zabiegi implantacji oraz planowanie leczenia. implantoprotetycznego – część 2.

II rok:

MODUŁ 6: Kurs praktyczny na kadawerach.

MODUŁ 7: Zaopatrzenie protetyczne w oparciu o wszczepy filarowe.

MODUŁ 8: Powikłania.

MODUŁ 9: Praktyka kliniczna.

MODUŁ 10: Praca dyplomowa – Master Thesis (MT).

Na studia składają się: wykłady, ćwiczenia, własne badania wspomagane konsultacjami. Studia kończą się: obroną indywidualnej pracy badawczej.

Język wykładowy: angielski (bez tłumaczenia) i polski.

European Master Degree in Oral Implantology – wymagania rekrutacyjne: CV oraz list motywacyjny, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, podstawowe doświadczenie i podstawowe umiejętności z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii i implantologii stomatologicznej, potwierdzone certyfikatami (np. ukończone curriculum periodontologiczne, implantologiczne lub inne kursy doskonalące).

Absolwenci studiów otrzymują możliwość wstąpienia w szeregi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i realizacji kolejnych projektów edukacyjnych i klinicznych pod opieką znakomitych ekspertów.

Na podst.: mat. prasowe PTS.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International