Dental Tribune Poland

Polsko-ukraińska współpraca implantologów – „Współczesna Stomatologia Zintegrowana”

By Dental Tribune Polska
September 11, 2013

Na początku października br. (4-5.10.2013 r.) w Rzeszowie odbędzie się pierwsza polsko-ukraińska konferencja stomatologiczna pt.: „Współczesna stomatologia zintegrowana”. Organizatorami tego wydarzenia są: Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna „Periocentrum” w Rzeszowie i Centrum Implantologii i Protetyki Stomatologicznej „MM” we Lwowie.

 Konferencja odbędzie się przy rekomendacji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), pod naukowym patronatem Komisji ds. szkolenia przed- i podyplomowego PTS, Instytutu Stomatologii Narodowej Akademii Medycznej Szkolenia Podyplomowego im. P. L. Szupryka w Kijowie, Stowarzyszenia Dentystów Ukrainy oraz Stowarzyszenia Prywatnie Praktykujących Lekarzy Dentystów Ukrainy.

Patronami naukowymi poszczególnych sesji będą Sekcja Periodontologii PTS, PTO i OSIS oraz Ukraińskie Stowarzyszenie Ortodontyczne i Ukraińskie Stowarzyszenie Implantologów Jamy Ustnej. Patronat Honorowy sprawować będzie Ambasada Ukrainy w Warszawie, Ambasada Polski w Kijowie oraz Prezydent Miasta Rzeszowa, a patronat prasowy Dental Tribune International.

„Idea zorganizowania cyklu konferencji z udziałem polskich oraz ukraińskich uczestników i wykładowców zrodziła się już kilka lat temu podczas wspólnych spotkań w Polańczyku. Teraz nadszedł moment jej realizacji – na początek po polskiej stronie, w Rzeszowie. W kolejnych latach obrady będą się odbywać naprzemiennie: raz na Ukrainie, raz w Polsce” – mówi dr n. med. Wojciech Bednarz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Współczesna stomatologia zintegrowana”.

„Tematyka poszczególnych konferencji będzie się wpisywać w aktualne potrzeby praktyki lekarsko-dentystycznej i dotyczyć poszczególnych dziedzin stomatologii. Prezentacje będą prowadzone w językach ojczystych wykładowców i odpowiednio tłumaczone symultanicznie na język polski, ukraiński i angielski” – dodaje.

W każdej tematycznej sesji naukowej odbędą się 3 wykłady główne, omawiające aktualne kierunki rozwoju danej dziedziny i 2 krótsze,
dotyczące konkretnych problemów profilaktyczno-leczniczych. Znalazło się także miejsce dla młodych adeptów nauki, którzy w piątkowe popołudnie, w czasie 10-minutowych wystąpień będą mogli zaprezentować swoje
naukowe osiągnięcia wykorzystywane w codziennej pracy lekarza dentysty. Dla autora lub autorów najlepszej pracy przewidziano nagrodę finansową.

„Poza częścią dydaktyczno-naukową przewidziano w czwartkowy wieczór: czas na relaks, spotkania towarzyskie, spacer po Starówce, a w piątek bankiet. Mamy nadzieję, że przyjazd do stolicy Podkarpacia, poza walorem szkoleniowym, okaże się niezapomniany także ze względów towarzyskich, turystycznych i rekreacyjnych” – zachęca dr Bednarz.

W programie 2-dniowych obrad zaplanowano 3 sesje tematyczne:

Sesja I: Periodontologia:
„Współczesna diagnostyka kliniczna i protokoły niechirurgicznego leczenia zapaleń przyzębia” – prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka,
„Mikroekologia jamy ustnej jako czynnik ryzyka chorób zębów” – prof. Natalia Savichuk DDS, PhD,
„Stabilizacja związków cyny a stan zapalny dziąseł” – lic. hig. dent. Paulina Radoma,
„Osteopatia metaboliczna w patogenezie chorób przyzębia” – prof. Iryna Mazur DDS, PhD,
„Zastosowanie kliniczne preparatów osocza bogatopłytkowego w periodontologii regeneracyjnej” – prof. Aleksey Pavlenko DDS, PhD, Maksim Pavlenko DDS, PhD, Viktor Clementyev DDS,
„Współczesne leczenie chirurgiczne deformacji śluzówkowo-dziąsłowych” – dr n. med. Wojciech Bednarz.

Sesja II: Implantologia stomatologiczna
„Transplantacja autogennych preosteoblastów: nowe wyzwanie dla augmentacji okołoimplantologicznej” – prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz,
„Aspekty funkcjonalne i estetyczne rehabilitacji implantoprotetycznej” – ass. prof. Myron Uhryn DDS, PhD,
„Implantacja śródkostna w miejscach z brzeżnym i wierzchołkowym zapaleniem przyzębia” – dr n. med. Hubert Kubica,
„Procedury regeneracyjne po ekstrakcji zęba” – dr n. med. Piotr Majewski,
„Rehabilitacja implantologiczna u starszych pacjentów z całkowitym bezzębiem” – prof. Yaroslav Zablotskyy DDS, PhD.

Sesja III: Ortodoncja
„Nowe możliwości poprawy higieny jamy ustnej u pacjentów ortodontycznych” – dr hab. n. med. Agata Czajka-Jakubowska,
„Zintegrowane, perioortodontyczne leczenie wad zgryzu u pacjentów z cienkim biotypem przyzębia” – prof. dr hab. n. med. Beata Kawala,
„Postawa ciała a okluzja. Zależności i powiązania” – prof. Myroslava Drohomyretska,
„Zęby zaklinowane – plan leczenia i procedury chirurgiczne” – dr n. med. Paweł Plakwicz,
„Zęby zaklinowane – współczesne postępowanie ortodontyczne” – dr n med. Ewa Czochrowska,
„Leczenie pacjentów z tyłozgryzem i ze stłoczeniami zębów żuchwy” – prof. Lyubov Smaglyuk DDS, PhD.

Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora konferencji:

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna „Periocentrum”
ul. Dąbrowskiego 11, 35-010 Rzeszów
Tel.: (17) 85 222 33, tel. kom.: 509 866 788
E-mail: konferencja@periocentrum.pl
www.periocentrum.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International