Dental Tribune Poland

Powłoka grafenowa zapobiega tworzeniu się biofilmu na implantach dentystycznych

By Franziska Beier, Dental Tribune International
September 14, 2021

GOTHENBURG, Szwecja: Tworzenie się biofilmu na implantach dentystycznych jest dużym wyzwaniem dla stomatologów. Powoduje to duże niedogodności dla pacjentów i pociąga za sobą znaczne koszty. Teraz, pokrywając materiał na bazie grafenu cząsteczkami bakteriobójczymi, naukowcy z Politechniki Chalmers w Göteborgu opracowali nowy materiał przeznaczony do zapobiegania infekcjom.

Na rynku dostępnych jest wiele leków i cząsteczek o właściwościach antybakteryjnych; jednak, aby można je było wykorzystać w ciele, najpierw muszą być przymocowane do materiału, który może być trudny i pracochłonny w produkcji. Pierwszy autor, dr Santosh Pandit z Wydziału Biologii i Inżynierii Biologicznej w Chalmers, wyjaśnił w uniwersyteckim komunikacie prasowym: 

„Grafen oferuje tutaj ogromny potencjał interakcji z cząsteczkami hydrofobowymi lub lekami, a kiedy stworzyliśmy nasz nowy materiał, wykorzystaliśmy te właściwości . Proces wiązania cząsteczek antybakteryjnych odbywa się za pomocą ultradźwięków” – powiedział Pandit.

Naukowcy pokryli materiał grafenowy kwasem usninowym, który według wcześniejszych badań wykazuje dobre właściwości bakteriobójcze. Ponadto został przetestowany pod kątem odporności na patogenne bakterie Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis, o których wiadomo, że powodują tworzenie się biofilmu na implantach medycznych.

Kwas usninowy został pomyślnie zintegrowany z powierzchnią materiału grafenowego, a naukowcy zaobserwowali, że cząsteczki kwasu usninowego były uwalniane w sposób kontrolowany i ciągły, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się biofilmów na powierzchni. „Jest to niezbędny warunek, aby metoda zadziałała” – wyjaśnił Pandit.

Pandit dodał, że wyniki pokazują, że metoda wiązania cząsteczek hydrofobowych z grafenem jest prosta. „To toruje drogę do skuteczniejszej ochrony antybakteryjnej produktów biomedycznych w przyszłości. Obecnie planujemy badania, w których będziemy badać wiązanie innych hydrofobowych cząsteczek i leków o jeszcze większym potencjale w leczeniu lub zapobieganiu różnym infekcjom klinicznym” – kontynuował.

Badanie zatytułowane“Sustained release of usnic acid from graphene coatings ensures long term antibiofilm protection” zostało opublikowane 11 maja 2021 r. w Raportach Naukowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International