Dental Tribune Poland

Problemy psychiczne zwiększają ryzyko schorzeń stomatologicznych

By Dental Tribune Polska
December 10, 2018

Badanie opublikowane przez naukowców z University of Western Australia wykazało, że wielu lekarzy dentystów w Perth nie czuje się odpowiednio przeszkolonych i kompetentnych, aby wspierać pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Badanie zostało opublikowane w związku z obchodzonym niedawno Tygodniem Zdrowia Psychicznego, podczas którego przeprowadzono wywiady z 16 dentystami w Perth.

Starszy badacz, prof. Linda Slack-Smith z Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Australii Zachodniej powiedziała, że ​​chociaż dowody wskazują, że osoby dotknięte problemami zdrowia psychicznego miały słabe wyniki w zakresie zdrowia jamy ustnej, zespół badawczy chciał dowiedzieć się więcej o tym, jakie były kluczowe wyzwania i jak specjaliści stomatologiczni mogliby lepiej wspierać pacjentów z tej grupy.

 

„Ludzie z zaburzeniami psychicznymi stają w obliczu wielu wyzwań i wiemy, że dostęp do dobrej jakości opieki stomatologicznej jest jednym z nich” - powiedziała Slack-Smith. „W ramach tego badania chcieliśmy dokładniej poznać kluczowe kwestie w tej dziedzinie, w celu określenia, co można zrobić, aby zaradzić tym problemom” – dodała.

 

Slack-Smith przyznała, że specjaliści zajmujący się opieką stomatologiczną stwierdzili, że istnieje wiele barier w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi w przeciążonym publicznym systemie opieki zdrowotnej. „Publiczny system opieki zdrowotnej jest niezwykle przeciążony, a prywatny zatrudniający ponad 85% lekarzy dentystów nie zawsze jest rozwiązaniem dla osób o ograniczonych zasobach finansowych. Koszty dostępu do prywatnej opieki dentystycznej mogą być barierą dla tych osób, a opieka publiczna to niestety, długie kolejki oczekujących” – dodaje Slack-Smith.

 

„Według naszych danych, konieczna jest większa elastyczność w sposobie świadczenia usług i większa współpraca między specjalistami zdrowia psychicznego a specjalistami stomatologii, aby zdrowie jamy ustnej stało się integralną częścią podstawowej opieki zdrowotnej” – wyjaśnia Slack-Smith.

 

Badanie pt.: „Zapewnienie opieki stomatologicznej dorosłym z zaburzeniami psychicznymi: percepcje i doświadczenia profesjonalistów z zakresu stomatologii w Perth w Zachodniej Australii” zostały opublikowane na łamach pisma Stomatologia i Epidemiologia jamy ustnej w październiku br.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International