Dental Tribune Poland

Przydatne najnowsze badanie nr 10 (publikacja w “Guide” September/October, 2002)

April 23, 2009

Środki do wskazywania próchnicy nie wpływają na połączenie z zębiną. Od pewnego czasu zadawano sobie pytanie dotyczące skutku działania roztworów ujawniających zmiany próchnicowe na wykonywane po ich użyciu połączenie wypełnienia z zębiną.Badanie polegało tu na prześledzeniu wpływu barwników ujawniających próchnicę (Ultradent Products i Pulpdent Corp) na siły przyłączenia kompozytu do zębiny przy materiałach Prime & Bond NT, Prompt L-Pop oraz Clearfil SE Bond.

Niniejsze badanie wykazało, iż zastosowanie dwóch testowanych płynów wykrywających próchnicę nie zmieniało wiązania z zębiną w przypadku wymienionych wyżej trzech systemów łączących.

Primery samowytrawiające zaczynają opanowywać rynek z uwagi na ich właściwości znoszenia nadwrażliwości oraz łatwość stosowania, a badany w tym studium Clearfil SE Bond jest wciąż jednym z najpopularniejszych i najlepszych primerów samowytrawiających. (źródło: Kazemi, R.B. et al., Operative Dentistry, 27:238-242, 2002)

Proszę zapoznać się z naszą najnowszą taśmą wideo na ten temat, uaktualniającą stan wiedzy: "You Need Self-Etching Primers" - "Potrzebujecie primerów samowytrawiających" (artykuł nr C901A).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International