Dental Tribune Poland
Oprócz CPAP, aparat ustny może być skutecznym lekiem pierwszego rzutu w przypadku niektórych rodzajów bezdechu sennego. (Zdjęcie: American Thoracic Society)

Skuteczność leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

By Dental Tribune International
December 06, 2020

Według badań pewne cechy mogą definiować rodzaj obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), który można skutecznie leczyć za pomocą specjalnego urządzenia. Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) jest uważane za złoty standard zapobiegania zatorom poprzez wdmuchiwanie powietrza przez maskę do nosa i gardła. Jednak wielu pacjentów ma problemy ze snem z CPAP. Dla tych pacjentów alternatywę stanowi aparat ustny, który przesuwa żuchwę do przodu, aby zapobiec okresom utrudnionego przepływu powietrza.

Naukowcy zidentyfikowali pięć cech, które wydają się decydować o skuteczności leczenia OBS. Przeanalizowali oni dane polisomnograficzne zebrane wcześniej od 93 osób dorosłych, u których zdiagnozowano umiarkowany do ciężkiego OBS.

Autorzy przyjrzeli się dwóm cechom związanym z górnymi drogami oddechowymi: zapadaniu się gardła i kompensacji mięśni. Stwierdzono, że pacjenci bez ciężkiej zapadalności odnieśli większe korzyści z aparatu ustnego niż osoby z tą cechą. Osoby ze słabszą reakcją odruchową mięśni gardła, które działają w celu utrzymania drożności dróg oddechowych (niższa kompensacja mięśni), również odniosły większe korzyści niż osoby z silniejszą reakcją odruchową. Pacjenci z bardzo łagodną zapadalnością, wskazującą na deficyty innych cech, odpowiadali gorzej.

„Ponieważ aparaty ustne działają poprzez poprawę zapadania się górnych dróg oddechowych, pacjenci bez naprawdę poważnego zapadania się z większym prawdopodobieństwem skorzystają na aparacie ustnym, podczas gdy ci z bezdechem sennym spowodowanym innymi cechami, takimi jak nadmierna reakcja odruchowa na spadek poziomu tlenu, jest mniej prawdopodobne, że skorzystają” - powiedział dr Scott Sands.

Naukowcy odkryli również, że trzy cechy niezwiązane z górnymi drogami oddechowymi pomogły przewidzieć, którzy pacjenci będą gorzej reagować na aparat ustny: wyższy przyrost pętli, niższy próg pobudzenia i wyższa odpowiedź wentylacyjna na pobudzenie. Wzmocnienie pętli jest miarą tego, jak agresywnie mózg i płuca reagują na spadający poziom tlenu i zwiększający się poziom dwutlenku węgla we krwi. Próg pobudzenia jest miarą tego, jak łatwo osoba budzi się ze snu. Głębszy sen, wskazujący na wyższy próg pobudzenia, sprzyja lepszemu oddychaniu.

Na podstawie tych ustaleń autorzy zasugerowali, że jeśli ich wyniki zostaną potwierdzone w przyszłych badaniach, można rozważyć zastosowanie aparatu doustnego wraz z CPAP jako terapię pierwszego rzutu w leczeniu określonego typu OBS.

Badanie zatytułowane „Endotypowanie polisomnograficzne w celu wybrania pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym do aparatów ustnych” zostało opublikowane w Annals of the American Thoracic Society.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International