Dental Tribune Poland

Techniki dystrakcji mogą zmniejszyć lęk dentystyczny

By Dental Tribune Poland
July 18, 2019

Lęk stomatologiczny jest uważany na całym świecie za problem zdrowia publicznego ze względu na jego wpływ na zdrowie jamy ustnej i jakość życia ludzi. Problem ten dotyczy 5-61% dzieci. W niedawnym przeglądzie systematycznym oceniano, czy techniki dystrakcji zmniejszają lęk podczas leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży.

Uwzględniono 20 randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) technik dystrakcyjnych w celu leczenia lęku dentystycznego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Wśród technik rozproszenia uwagi znalazły się techniki audio i audiowizualne, kamuflaż instrumentalny, biofeedback, mikroskop operacyjny i zabawki. Zastosowano zabiegi dentystyczne, tj. badanie dentystyczne, profilaktyka jamy ustnej, znieczulenie miejscowe, odbudowa zębów, leczenie endodontyczne i ekstrakcja.

Analiza jakościowa wykazała, że techniki dystrakcji mogą skutecznie zmniejszać lęk i strach w zależności od typu dystrakcji, instrumentu służącego do pomiaru lęku i strachu oraz zastosowanej procedury. Autorzy doszli jednocześnie do wniosku, że „niejednorodność metodologii i wyników badań sugeruje, że potrzebne są bardziej solidne i dobrze wykonane RCT”.

Badanie pt.: „Wykorzystanie technik dystrakcji do zarządzania lękiem i strachem w pediatrycznej praktyce dentystycznej: systematyczny przegląd randomizowanych badań kontrolowanych” opublikowano on-line w International Journal of Pediatric Dentistry 25 marca 2019 r.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International