Dental Tribune Poland
Średnio co miesiąc z Twittera aktywnie korzysta 330 milionów ludzi na całym świecie. Badanie to jest pierwszą próbą potwierdzenia, w jaki sposób użytkownicy Twittera próbują uzyskać dostęp do informacji naukowych publikowanych w tweetach. (Zdjęcie: Sattalat Phukkum / Shutterstock)

Twitter a nauka: jak użytkownicy uzyskują dostęp do informacji naukowych w tweetach

By Dental Tribune International
March 09, 2021

Jeśli chodzi o platformy mediów społecznościowych, Twitter z pewnością ugruntował swoją pozycję jako dobrze znana marka od momentu swojego powstania w 2006 roku. Witryna jest popularna na przykład wśród polityków i kulturoznawców, a także naukowców i badaczy, którzy używają platformę do dzielenia się swoją pracą.

Naukowcy z Leiden University i Dalian University of Technology badali potencjalne zachowania użytkowników Twittera związane z nauką. W niedawno opublikowanym badaniu przeanalizowali wskaźniki kliknięć na Twitterze dotyczące 1,1 miliona krótkich linków Bitly do publikacji naukowych osadzonych we wzmiankach naukowych na Twitterze - Bitly to bezpłatna usługa skracania adresów URL. Okazało się, że około 49,5% linków nie zostało klikniętych, a 22,0% kliknięto tylko raz lub dwa razy. Tylko 11% linków otrzymało dziesięć lub więcej kliknięć. Ponadto klikanie linków miało miejsce wkrótce po opublikowaniu odpowiedniego posta.

Zrozumienie mechanizmów Twittera jest złożone

W wywiadzie dla Dental Tribune International współautorzy badania Zhichao Fang, doktorant z Centrum Nauki i Technologii na Uniwersytecie w Leiden, oraz Rodrigo Costas, starszy pracownik naukowy w Center for Science and Technology Studies, przedstawili badanie. 

„Chociaż rozpowszechnianie informacji naukowych na Twitterze jest szeroko rozpowszechnione (jedna na trzy publikacje przyciąga uwagę na Twitterze), wciąż niewiele jest dowodów na to, czy (i jak) społeczności Twittera reagują na naukę. Okazało się, że dane wskaźników kliknięć w tweetowanych adresach URL do artykułów naukowych oferują możliwość śledzenia cyfrowych śladów, co może dodać brakujący element do układanki interakcji między nauką a mediami społecznościowymi” - wyjaśnił.

Według Fanga, dostępność danych wskaźników kliknięć była największym wyzwaniem dla badań, ponieważ Bitly był jedynym źródłem, które publicznie udostępniło dane dotyczące kliknięć dla swoich generowanych krótkich linków za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API). Jednak nowa wersja interfejsu API wprowadzona w 2020 r. I bardziej rygorystyczne zasady dotyczące dostępności danych dotyczących kliknięć mają coraz bardziej ograniczony dostęp do badań na większą skalę. „Jest to również jeden z powodów, dla których wzywamy do bardziej otwartej polityki Twittera w zakresie udostępniania zarejestrowanych danych o kliknięciach adresów URL, przynajmniej w celach badawczych” - powiedział. „Większa dostępność danych o kliknięciach przyczyniłaby się do lepszego zrozumienia głębszego poziomu interakcji i odbioru informacji naukowych na Twitterze”.

Twitter to silna platforma do przekazywania odkryć naukowych

Jednak pomimo skomplikowanych algorytmów i pozornie niskich współczynników klikalności nie oznacza to, że Twitter jest nieefektywną platformą do udostępniania treści. W rzeczywistości poprzednie badania pokazują, że odgrywa on znaczącą rolę w publikowaniu informacji naukowych i poprawie komunikacji naukowej, ponieważ jest to najczęściej wykorzystywana platforma mediów społecznościowych do tego celu.

Zespół badawczy podkreślił również, że 1,1 miliona krótkich linków Bitly przeanalizowanych w badaniu zgromadziło 12,0 milionów kliknięć ze wszystkich rodzajów źródeł (np. Twitter, Facebook i YouTube).

W przyszłości naukowcy chcieliby dokładniej przyjrzeć się temu tematowi, koncentrując się w szczególności na funkcjach związanych z Twitterem, które mogą być powiązane ze zwiększoną liczbą kliknięć. Fang doszedł do wniosku, że najlepszą rzeczą, jaką użytkownicy Twittera mogą zrobić, aby na razie zwrócić uwagę na udostępniane treści, jest zaangażowanie się w nie i łączenie innych kanałów mediów społecznościowych w celu zwiększenia zasięgu.

„Na przykład funkcje Twittera, takie jak używanie hashtagów, polubienie tweetów lub wspominanie o innych użytkownikach, mogą prowadzić do większej liczby kliknięć na Twitterze. Ponadto „kapitał mediów społecznościowych” użytkowników Twittera (np. Użytkowników często obserwowanych) może prowadzić do zwiększonej liczby kliknięć artykułów naukowych. Oczywiście te hipotezy wymagają dalszej analizy empirycznej w przyszłych badaniach. Poza tym tweetowanie artykułów związanych ze społeczeństwem, opieką zdrowotną i problemami środowiskowymi wydaje się częściej powodować kliknięcia na Twitterze, ponieważ artykuły z tych dziedzin generalnie są bardziej angażowane przez użytkowników Twittera”- radził Fang.

Badanie zatytułowane "How is science clicked on Twitter? Click metrics for Bitly short links to scientific publications", został opublikowany w Journal of the Association for Information Science and Technology w dniu 23 stycznia 2021 r., przed umieszczeniem w numerze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International