Dental Tribune Poland

VII Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej

By Dental Tribune Polska
May 10, 2010

Rola transplantologii w rekonstrukcjach twarzoczaszki Wymieniony w tytule temat przewodni VII Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej odnosi się zarówno do metodologii transplantacji tzw. bioreaktorów, czyli autogennych komórek macierzystych, jak i dużych operacji, np. przeszczepiania tkanek twarzy. Metodologia ta stanowi najdonioślejszy sukces medycyny odtwórczej i regeneracyjnej głowy ostatnich lat – jej cechę szczególną stanowi szeroko pojęta interdyscyplinarność.  

Honorowymi goścmi Kongresu będa pionierzy wielu dziedzin transplantacyjnych i znakomici wykładowcy: prof. Maria Siemionowa (Director of Plastic Surgery Research and Head of Microsurgical Training z Cleveland Ohio) i prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Zaplanowano następujące sesje tematyczne Kongresu:

I – Rekonstrukcje w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki
II – Chirurgia ortognatyczna
III – Chirurgia onkologiczna: standardy leczenia nowotworów głowy i szyi
IV – Implantologia szczękowo-twarzowa (patronat nad sesją sprawuje EDI-OSIS)
V – Doniesienia różne
Komitetowi Naukowemu Kongresu przewodniczy Prezes PTChJU prof. Andrzej Wojtowicz, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Artur Kamiński.

Kongres odbędzie się w dniach 14-15 maja br. w Hotelu Windsor w Jachrance.

nformacje dodatkowe i rejestracja:
www.ptchju.pl
www.osis.org
www.portalpts.pl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International