DT News - Poland - Wartość dodana gabinetu higieny w praktyce dentystycznej

Search Dental Tribune

Wartość dodana gabinetu higieny w praktyce dentystycznej

pon. 22 września 2014

ratować

W ramach tegorocznej Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych (CEDE) zorganizowano łączoną sesję dla lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych. Tematem przewodnim sesji była efektywna praca zespołowa w gabinecie stomatologicznym oraz wartość dodana gabinetu higieny w praktyce dentystycznej.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 higienistek stomatologicznych oraz lekarzy dentystów z całej Polski. Sesję zorganizowały Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych i Instytut Blend-a-med Oral-B.

Sesja objęła 5 wykładów. Mgr Anna Szymańska omówiła możliwe modele współpracy w gabinecie stomatologicznym i podpowiadała, jak stworzyć efektywnie funkcjonujący zespół stomatologiczny oparty na współpracy, a nie na konkurencji. „Powinniśmy dążyć do współpracy i wzajemnie się wspierać. To pozwoli stworzyć dobrze funkcjonujące zespoły stomatologiczne. Wszyscy mamy wpływ na to, jak pracuje dany zespół” – podkreślała prowadząca wykład.

Dr n. med. Marek Bladowski przekonywał do korzystania ze sprawdzonych zasad ergonomii w gabinecie higienizacji oraz zachęcał do używania systemów powiększających, w tym lup i mikroskopu stomatologicznego w gabinecie higieny. Omówił zalety podziału kompetencji pomiędzy lekarzem dentystą i higienistką stomatologiczną oraz wskazywał, jak skutecznie i efektywnie może działać samodzielny gabinet higieny jamy ustnej.

Lek. stom. Jarosław Żądło oraz hig. stom. Bogumiła Kluska-Luberda zachęcali do opracowania modelu biznesowego oraz modelu pracy zespołowej. Dzielili się sprawdzonymi praktykami z pracy swojego zespołu stomatologicznego. Podkreślali wartość, jaką wnieść może dobrze funkcjonujący gabinet higieny do całości praktyki gabinetu stomatologicznego oraz zachęcali obecne na sali higienistki i higienistów do kreatywności oraz inicjatywy w zakładaniu i zarządzaniu takim gabinetem.

Hig. stom. Katarzyna Ostrowska obrazowo przeprowadziła uczestników spotkania przez modelową wizytę w samodzielnym gabinecie higieny. Podpowiadała, jak zorganizować wizytę pierwszorazową oraz wizyty kontrolne. „Efektywna, oparta na sprawdzonych i stosowanych zasadach, praca higienistek stomatologicznych doprowadza do rekomendacji lekarzy dentystów oraz do przekazywania nam odpowiedzialności za samodzielne zabiegi higienizacyjne w gabinecie. Do tego powinnyśmy dążyć” – przekonywała.

Na zakończenie dr n. med. Kinga Grzech przekazała praktyczne informacje o tym, jak właściwie i praktycznie zaprojektować i wyposażyć gabinet higieny jamy ustnej.

„Zaprezentowane wykłady były bardzo interesujące, a co ważne, pokazały możliwe rozwiązania dla polskich higienistek stomatologicznych” – oceniła Danuta Kaczmarska, Prezydent Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych. „Mamy nadzieję, że to spotkanie przyczyni się także do zwiększenia członków w naszym Stowarzyszeniu. To dla nas bardzo ważne” – dodała. „Instytut Blend-a-med Oral-B dokłada starań, aby wspierać środowisko higienistek stomatologicznych, zarówno w rozpoznawalności ich zawodu wśród pacjentów i lekarzy dentystów, jak i w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. To dlatego po raz kolejny objęliśmy sesję szkoleniową organizowaną w ramach CEDE patronatem naukowym i wsparciem organizacyjnym” – powiedziała lek. dent. Monika Adamczyk, Dyrektor ds. Naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B.

Na podst.: informacja prasowa

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement