Search Dental Tribune

WHO i stomatologia: walka z dezinformacją

Tymczasowe wytyczne WHO wydane w sierpniu zostały źle zrozumiane przez wielu dentystów i pacjentów z powodu doniesień medialnych. (Zdjęcie: TippaPatt / Shutterstock)
Jeremy Booth, Dental Tribune International

By Jeremy Booth, Dental Tribune International

pon. 14 grudnia 2020

save

Postępowanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie globalnej pandemii przyniosło jej więcej krytyki niż pochwały, a dentyści są wśród tych, którzy potępili wytyczne dotyczące zdrowia publicznego agencji ONZ. Według stowarzyszeń dentystycznych, z którymi skontaktowało się Dental Tribune International (DTI), WHO była przedmiotem wielu niejednoznacznych relacji w mediach dotyczących jej wytycznych dla branży stomatologicznej.

Znaczna część krytyki skierowanej pod adresem WHO podczas pandemii SARS-CoV-2 była reakcją na wskazówki dotyczące praktyk nieznanych obywatelom wielu krajów, takich jak noszenie masek w miejscach publicznych i potrzeba ograniczenia kontaktu. Dentyści na całym świecie zareagowali defensywnie, gdy agencja wezwała do opóźnienia rutynowej opieki dentystycznej w tymczasowych wytycznych wydanych 3 sierpnia, z wieloma obawami, że dalsze odkładanie opieki planowej może zaszkodzić zdrowiu jamy ustnej i spotęgować szkody, które już wyrządzono wielu firmom podczas pierwszej fali wirusa. Niektórzy dentyści uważali, że był to atak na skuteczność środków zapobiegania infekcjom w stomatologii.

Dr Greg Prior - lekarz dentysta z Florydy, powiedział ABC Action News pod koniec sierpnia, że ​​termin wydania zalecenia WHO nie miał sensu, ponieważ dentyści mogli wznowić świadczenia w kwietniu. Odkąd w marcu wprowadzono środki nadzwyczajne, Dr Greg Prior wdrożył jeszcze większe środki kontroli zakażeń w swojej praktyce dentystycznej, w tym instalację oczyszczaczy powietrza i filtrów powietrza. Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne (ADA) oświadczyło w połowie sierpnia, że ​​„z szacunkiem, ale zdecydowanie nie zgadza się” z wytycznymi WHO.

Scroll down
advertisement

Wiele agencji informacyjnych podało rekomendacje WHO, a także publikowali ją wydawcy z prasy branżowej, w tym DTI. W e-mailu do stowarzyszeń stomatologicznych z 13 sierpnia dr Benoit Varenne, dentysta WHO, wyraził zaniepokojenie sposobem interpretacji zaleceń przez media. „Niestety, wiele nagłówków mediów celowo lub nie - podczas odwoływania się do wytycznych WHO, nie wspominało, że zalecenie opóźnienia rutynowej higieny jamy ustnej jest sugerowane tylko w scenariuszu intensywnej niekontrolowanej transmisji” - napisał Varenne. Poprosił dentystów, aby zdawali sobie sprawę z niekompletnych raportów oraz faktu, że może to zwiększyć obawy wielu pacjentów w związku z wizytami w ich gabinecie podczas pandemii.

Według British Dental Association (BDA) niepełne doniesienie w mediach na temat zaleceń WHO spowodowało zamieszanie co do zaleceń agencji w zakresie higieny jamy ustnej.

Rzecznik BDA powiedział DTI: „W przeciwieństwie do doniesień medialnych, wytyczne nie mówiły kategorycznie, że wszystkie niepilne zabiegi powinny zostać odroczone, ale zasugerowały, że niektóre terapie należy opóźnić do czasu dostatecznego zmniejszenia wskaźników przenoszenia SARS-CoV-2 w społeczności. Stwierdzono również, że „odpowiednia wentylacja w placówkach opieki stomatologicznej zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażenia w placówkach zamkniętych”.

„Zaleca się jedynie odraczanie wizyt dentystycznych w scenariuszu niekontrolowanej transmisji” - Niemieckie Stowarzyszenie Stomatologiczne Bundeszahnärztekammer (BZÄK) poinformowało DTI - że jego zdaniem doniesienia medialne doprowadziły do ​​niezrozumienia tymczasowych wskazówek WHO. „Zalecenie WHO jest zasadniczo takie samo, jak zalecenia BZÄK. Zalecane jest jedynie odroczenie wizyt dentystycznych w scenariuszu niekontrolowanej transmisji, w przeciwnym razie należy przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących polityki zdrowotnej na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym” - poinformowało stowarzyszenie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *