XVI Świąteczny Wieczór Implantologiczny

Search Dental Tribune

XVI Świąteczny Wieczór Implantologiczny

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
fot.: mat. prasowe
Dental Tribune Poland

By Dental Tribune Poland

pon. 7 listopada 2022

save

„Jest dla mnie zaszczytem gościć Państwa na XVI Świątecznym Wieczorze implantologicznym. Po latach pandemii, w bliskości zbrodniczej napaści, w zagrożeniach nuklearnych – na przekór – jesteśmy sobie winni spotkania w gronie przyjaciół, znajomych, nauczycieli akademickich oraz w gronie profesorskim” – zaprasza prof. Andrzej Wojtowicz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS).

Konferencję otworzy prezentacja prof. Andrzeja Wojtowicza podsumowująca działania OSIS na przestrzeni ostatnich 10 lat, biorąc pod
uwagę ogromny postęp w implantoprotetyce, jednocześnie wskazując najnowsze uznane standardy, a także możliwości rozszerzenia planowania i leczenia implantoprotetycznego o grupy pacjentów, co do których uważano do niedawna, za przeciwskazane. „Jednocześnie, mając świadomość działań wojennych i zagrożeń, jakie niesie wojna na Ukrainie, będziemy gościli naszych przyjaciół i członków honorowych OSIS: prof. Myrona Uhryna oraz prof. Yaroslava Zablotskyego z wykładem podsumowującym naszą przyjaźń i współpracę na przestrzeni minionych 22 lat, a także, pokazującym działania implantoprotetyczne w czasach wojny” – podkreśla prof. Wojtowicz.

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w dziedzinie diagnostyki, w tym tzw. czujności onkologicznej, wzrosła także dostępność obrazów o bardzo wysokiej jakości projekcji – rtg i CBCT. Zagadnieniom diagnostyki radiologicznej, w tym artefaktów, swój wykład poświęci doc. Kornel Krasny (WUM).

Wykładowcą, który jednocześnie był współtwórcą formuły Świątecznego Wieczoru Implantologicznego, jest dr Krzysztof Śliwowski praktykujący od lat w Düsseldorfie. Podczas konferencji wskaże on istotne obserwacje, poparte interesującymi przypadkami klinicznymi dotyczące zabiegów augmentacyjnych. Prof. Iwona Niedzielska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawi propozycje nowatorskich implantów-endoprotez stawu skroniowo-żuchwowego – fabrycznych i indywidulanych.

Coraz więcej pacjentów dotkniętych chorobami ogólnymi jest obejmowana leczeniem implantoprotetycznym, np. pacjenci transplantacyjni czy osoby ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Doc. Maciej Czerniuk (WUM) wskaże zagrożenia u tych pacjentów w planowaniu i leczeniu implantologicznym. Doc. Paweł Zawadzki (WUM) przedstawi graniczne przypadki implantoprotetyczne wykonywane w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Głównym czynnikiem ryzyka utraty estetyki i funkcji jest periimplantitis. Dr Witold Jurczyński omówi aspekty tej reakcji biologicznej wokół implantów i wskaże na czynniki bezpieczeństwa i przewidywalności terapii implantoprotetycznej. Celem leczenia implantoprotetycznego jest funkcjonalna i estetyczna odbudowa protetyczna – implant jest narzędziem, a ilość i jakość tkanki kostnej – elementem krytycznym w dążeniu do tego celu. Dr Krzysztof Majchrzak (WUM) zaprezentuje standardy i aspekty rozwiązań protetycznych na implantach wg Branemarka.

Sesja przedobiednia będzie poświęcona terapii implantoprotetycznej, możliwej do zaplanowania i wykonania w warunkach wystarczającej ilościowo i jakościowo tkanki kostnej szczęk, a w sesji popołudniowej przedstawione zostaną aspekty rozwiązań alternatywnych i ratunkowych, m.in. w zastosowaniu w rehabilitacji implantów podokostnowych (prof. Wiesław Hędzelek, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, dr M. Roy, Włochy, dr B. Leda). Kolejne wykłady będą dotyczyły śrub – implantów bikortykalnych wg Garbaccio (dr Tomasz Grotowski) oraz implantów tubero-pterygoidalnych (dr Dariusz Grzęda i dr Tatiana Zawadzka – polska sekcja włoskiego stowarzyszenia GISI). Implanty podokostnowe, śruby bikortykalne oraz implanty zygomatyczne stanowią działania alternatywne do stosowania implantów śródkostnych, szczególnie w ograniczeniach augmentacyjnych oraz atrofii szczęk. Wykłady dotyczące implantów zygomatycznych zaprezentują 2 zespoły lekarzy: dr Rafał Zieliński oraz dr Paweł Aleksandrowicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr Marek Rybicki, dr Tomasz Stefańczyk.

XVI Świąteczny Wieczór Implantologiczny odbędzie się w warszawskim hotelu Marriott 3 grudnia br. Szczegółowe informacje: www.osis.org.pl oraz www.topimplant.pl

na podst.: mat. prasowe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement