Dental Tribune Poland
Według Europejskiej Federacji Periodontologii analiza kosztów finansowych i chorób przyzębia w sześciu krajach Europy Zachodniej jest jedną z najbardziej wszechstronnych tego rodzaju. (Zdjęcie: hanohiki / Shutterstock)

Zapobieganie chorobom przyzębia może zaoszczędzić miliardy

By EFP
July 11, 2021

BRUKSELA, Belgia: Europejska Federacja Periodontologii (EFP) niedawno zleciła Economist Intelligence Unit (EIU), dostawcy usług prognostycznych i doradczych, przeprowadzenie analizy kosztów finansowych i ludzkich chorób przyzębia w sześciu krajach Europy Zachodniej. Ogólnie wyniki pokazują, że zapobieganie nowym przypadkom zapalenia przyzębia poprzez eliminację zapalenia dziąseł pozwoliłoby zaoszczędzić do 101 miliardów euro w okresie dziesięciu lat.

Zapaleniu przyzębia można w dużej mierze zapobiec dzięki dobrej higienie jamy ustnej i regularnym przeglądom stomatologicznym, jednak w Europie Zachodniej wydaje się, że postęp w zapobieganiu i leczeniu tej choroby uległ stagnacji, jak wynika z raportu. Częstość występowania zapalenia przyzębia pozostała w dużej mierze niezmieniona w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a świadomość tej choroby wśród ogółu społeczeństwa i pracowników służby zdrowia jest niska.

Niewiele badań modelowało obciążenie ekonomiczne związane z zapaleniem przyzębia i zwrot z inwestycji (ROI) leczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiele krajów. Analitycy EIU opracowali model do badania zwrotu z inwestycji w profilaktykę i leczenie zapalenia przyzębia. Odrębne modelowanie wykonano dla Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Poniższy przegląd podsumowuje przewidywane wyniki ekonomiczne w poszczególnych krajach dla scenariusza, w którym zapalenie dziąseł zostanie wyeliminowane w okresie dziesięciu lat.

Francja:

* Przewidywane oszczędności w okresie dziesięciu lat: 10,34 mld EUR

* ROI z każdego euro zainwestowanego w zwalczanie zapalenia dziąseł: 40,40 €

* Roczny koszt: 18,00 EUR (w porównaniu z 39,00 EUR z obecną strategią, wizyta u dentysty tylko w przypadku pojawienia się problemu).

Niemcy:

* Przewidywane oszczędności w okresie dziesięciu lat: 10,04 mld EUR

* ROI z każdego euro zainwestowanego w zwalczanie zapalenia dziąseł: 57,50 €

* Roczny koszt: 19,00 € (w porównaniu z 35,00 € przy obecnej strategii, wizyta u dentysty tylko w przypadku pojawienia się problemu).

Włochy:

* Przewidywane oszczędności w okresie dziesięciu lat: 35,83 mld EUR

* ROI z każdego euro zainwestowanego w zwalczanie zapalenia dziąseł: 15,20 €

* Roczny koszt: 114,00 € (w porównaniu z 183,00 € przy obecnej strategii, wizyta u dentysty tylko w przypadku pojawienia się problemu).

Holandia:

* Przewidywane oszczędności w okresie dziesięciu lat: 7,76 mld EUR

* ROI z każdego euro zainwestowanego w zwalczanie zapalenia dziąseł: 18,70 €

* Roczny koszt: 82,00 € (w porównaniu z 142,00 € przy obecnej strategii, wizyta u dentysty tylko w przypadku pojawienia się problemu).

Hiszpania:

* Przewidywane oszczędności w okresie dziesięciu lat: 12,70 mld EUR

* ROI z każdego euro zainwestowanego w zwalczanie zapalenia dziąseł: 19,80 €

* Roczny koszt: 36,00 € (w porównaniu z 72,00 € przy obecnej strategii, wizyta u dentysty tylko w przypadku pojawienia się problemu).

Wielka Brytania (z własnej kieszeni):

* Przewidywane oszczędności w okresie dziesięciu lat: 24,68 mld EUR (21,16 mld GBP)

* ROI z każdego euro zainwestowanego w zwalczanie zapalenia dziąseł: 23,92 € (20,50 £)

* Roczny koszt: 50,00 EUR (42,87 GBP; w porównaniu z 91,00 EUR (78,00 GBP) przy obecnej strategii, wizyta u dentysty tylko w przypadku pojawienia się problemu).

Autorzy zauważyli, że zarówno wyeliminowanie zapalenia dziąseł, jak i zwiększenie wskaźnika diagnozowania i leczenia zapalenia przyzębia do 90% w modelowaniu, przyniosło pozytywny zwrot z inwestycji we wszystkich krajach i wydłużyło lata zdrowego życia. Zaniedbanie leczenia zapalenia dziąseł miało odwrotne skutki. Autorzy podkreślili znaczenie większego nacisku na samoopiekę i profilaktykę na poziomie indywidualnym i społecznym, w tym w przedszkolnej opiece dentystycznej i warsztatach szczotkowania zębów w szkołach.

„Taryfy dentystyczne i koszty dostępu do dentysty stanowią barierę dla wczesnego leczenia dla ogółu społeczeństwa”, stwierdza artykuł. Autorzy doszli do wniosku, że opłacalność leczenia zapalenia dziąseł i przyzębia wykazana w tej analizie pokazuje, że koszty dentystyczne zasługują na przegląd ze strony europejskich decydentów i komisarzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International