Dental Tribune Poland

Futurabond® M+

Futurabond M+ jest najbardziej wszechstronną adhezją wśród wszystkich innych wiązań. Ta uniwersalna adhezja w butelce wygrywa swoją zwiększoną zawartością, niezawodnością i swoimi możliwościami. Następca Futurabond M, który przez ponad 5 lat stosowany był z wielkim sukcesem w praktyce oferuje użytkownikowi elastyczne rozwiązania w każdej sytuacji wymagającej zastosowania adhezji. Dotyczy to przede wszystkim techniki trawienia: czy jest to technika Total-Etch, Selective-Etch lub Self-Etch, można wybrać i stosować technikę trawienia w zależności od wskazań lub wg osobistych preferencji. Dzięki nowej technologii monomerów, nadwytrawianie zębiny jest wykluczone, zapobiega się zatem nadwrażliwościom pozabiegowym. W porównaniu z konwencjonalnymi wiązaniami w butelkach, Futura Bond M+ jest znacznie bardziej elastyczny ze względu na swój zakres zastosowania: może być stosowany nie tylko w bezpośrednich i pośrednich wypełnieniach, lecz także zapewnia bezpieczne przyleganie do różnych innych materiałów bez dodatkowo nałożonego podkładu. W połączeniu z Futurabond M+ DCA, aktywatorem podwójnego utwardzania, wszechstronna adhezja jest w pełni kompatybilna ze wszystkimi samo- i podwójnie utwardzalnymi kompozytami na bazie metakrylanu.

Producent:
VOCO GmbH, Postfach 767
27457 Cuxhaven, Niemcy
www.voco.com

 

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International