Dental Tribune Poland

IonoStar® Molar

IonoStar Molar to nowoopracowany materiał glasjonomerow do wypełnień z nową kapsułką aplikacyjną VOCO. Materiał ten stosowany jest bez preparatów oczyszczania ubytków i adhezji. Odnosi sukces dzięki nieklejącej się konsystencji i doskonałej szczelności brzeżnej. IonoStar Molar może być modelowany natychmiast po wprowadzeniu i utwardza się już po 4 min. Jego długotrwałe uwalnianie jonów fluoru zapobiega nadwrażliwościom pozabiegowym. Razem z Easy Glaze, uszczelniaczem nanocząsteczkowym do powierzchni szkliwa, IonoStar Molar może być wykorzystywany także do estetycznych i trwałych wypełnień w szybki i łatwy sposób. Ze względu na nową formułę, IonoStar Molar wykazuje szczególnie dobre właściwości materiałowe, dużą wytrzymałość na ściskanie i odporność na ścieranie. Ponadto nowy preparat wykazuje dobre właściwości obsługi i sprawia, że można do pewnego stopnia wpłynąć na konsystencje materiału poprzez czas mieszania w mieszalnikach wysokiej częstotliwości. W zależności od sytuacji, można w ten sposób regulować mocniejsze lub bardziej miękkie konsystencje. IonoStar Molar jest przeznaczony do wypełnień ubytków nieokluzyjnych klasy I, pół-stałych wypełnień ubytków klasy I i II, wypełnień zmian zachodzących w szyjkach, ubytków klasy V, leczenie próchnicy, wypełnień ubytków klasy III, wypełnień w zębach mlecznych, podkładów typu “base”, do odbudowy zrębu koronowego jak i tymczasowych wypełnień. IonoStar Molar jest wszechstronny i w zależności od wskazań prowadzi do pożądanego sukcesu terapeutycznego, również dzięki łatwej obsłudze nowych kapsułek aplikacyjnych, oferowanych przez VOCO. Nowa kapsułka nie wymaga aktywatora, a jej nowy design umożliwia lepsze aplikacyjne dotarcie do trudno dostępnych miejsc i ubytków.

Producent:
VOCO GmbH, Postfach 767
27457 Cuxhaven, Niemcy
www.voco.com
 

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 1, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International