Dental Tribune Poland

„Anatomia dla implantologów” – szkolenie praktyczne z kadawerem, Warszawa 11 września 2020

By Dental Tribune Poland
September 03, 2020

11 września 2020 r. dr n. med. Michał Szałwiński – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i praktykujący od lat implantolog poprowadzi intensywne szkolenie z zakresu anatomii twarzoczaszki. Po wykładzie wprowadzającym uczestników czekają zajęcia praktyczne w prosektorium, prowadzone na najwyższej jakości naturalnym materiale pokazowym, jakim jest głęboko mrożony kadawer ludzki.

Podczas szkolenie odbędzie się również warsztat na modelach zwierzęcych i fantomach. Uczestnicy przyswajać będą budowę, unaczynienie, unerwienie oraz funkcje poszczególnych elementów ludzkiej twarzoczaszki. 

Obszerny program obejmuje wszystkie struktury twarzoczaszki, które z punktu widzenia implantologa są kluczowe do prawidłowego przeprowadzania zabiegów. Uczestnicy zapoznani zostaną m.in. z:

- budową i położeniem zatok szczękowych, 

- przebiegiem nerwów i znajdujących się w ich świetle naczyń, 

- ostrogami zatoki,

- procesem pneumatyzacji,

- naczyniami i nerwami znajdującymi się na zewnętrznej powierzchni trzonu szczęki i wyrostka zębodołowego (jest to niezwykle istotne, gdyż mogą być one przyczyną krwawień), odniesieniu do przebiegu nerwów i zakresu unerwienia omówione zostaną także rodzaje znieczuleń przewodowych,

- przebiegiem kanału żuchwowego i częstości występowania jego odmian, 

zależnych od wieku pacjenta, procesów zachodzących w obrębie kanału żuchwowego, w tym również nieprawidłowości i anomalii,

- budową i funkcjami podniebienia twardego i miękkiego,

- grubością kości w przednim odcinku jamy nosowej i otworu przysiecznego.

Dr n. med. Michał Szałwiński równie szczegółowo, jak budowę twarzoczaszki, przedstawi uczestnikom tematykę odpowiedniego pobierania materiałów kostnych, z którą to procedurą niejednokrotnie będą mieli do czynienia w czasie swojej kariery implantologicznej. Dzięki wykorzystaniu kadawera, podczas części praktycznej zaprezentowane zostaną liczne procedury implantacyjne i okołoimplantacyjne. 

Połączenie wizualizacji z merytorycznym komentarzem i instruktażem możliwych działań jest sprawdzoną i najlepszą metodą dydaktyczną. 

Dokładna i szczegółowa znajomość struktur anatomicznych twarzoczaszki jest absolutną koniecznością do zbudowania warsztatu profesjonalnego implantologa.

Informacje i rejestracja na: www.dsi-edu.com

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International