Dental Tribune Poland

Badania podważają potrzebę profilaktyki antybiotykowej w zabiegach implantologicznych

June 10, 2019

Zagadnienie pozytywnego wpływu antybiotyków na utrzymanie implantów dentystycznych w ogólnej populacji zdrowych pacjentów jest nadal szeroko dyskutowane. W niedawnym badaniu naukowcy z New York University College of Dentistry starali się określić skuteczność profilaktyki antybiotykowej i schematów antybiotykowych w zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym (POI) po zabiegach wszczepienia implantów.

W randomizowanym badaniu kontrolowanym (RCT) porównującym pacjentów po zabiegu implantacji część osób poddana była antybiotykoterapii, część nie, a części podano placebo. Naukowcy przeanalizowali 1 022 prace naukowe i 10 badań RCT z udziałem łącznie 1934 pacjentów. Wszystkie 10 indywidualnych badań nie wykazało statystycznie istotnej różnicy w powstawaniu zakażeń pooperacyjnych. 

Metaanaliza nie wykazała statystycznie istotnych różnic we wczesnym, późnym lub całkowitym powstawaniu zakażeń (POI) lub niekorzystnych skutków między grupą poddaną antybiotykoterapii i grupą kontrolną.

Naukowcy podsumowują: „Wyniki tego systematycznego przeglądu sugerują, że profilaktyka antybiotykowa może nie być wskazana do zapobiegania POI po wszczepieniu implantu u zdrowych pacjentów. W świetle nowych odkryć wymagana jest ponowna ocena rutynowej profilaktyki antybiotykowej w procedurach wszczepiania implantów dentystycznych”.

Badanie pt.: „Profilaktyka antybiotykowa może nie być wskazane w zapobieganiu zakażeniom przy zabiegach implantologicznych u zdrowych pacjentów. Przegląd systematyczny i metaanaliza” zostało opublikowane w tegorocznym wydaniu Clinical Oral Investigations.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International