DT News - Poland - Brakuje rozwiązań w zakresie opieki długoterminowej

Search Dental Tribune

Brakuje rozwiązań w zakresie opieki długoterminowej

pią. 10 maja 2013

ratować

Opieka nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi jest niewystarczająca i nieodpowiednia do zaspokojenia aktualnych i przyszłych potrzeb – alarmuje Ministerstwo Zdrowia. W kolejce oczekujących na różne formy opieki długoterminowej czeka ok. 13 000 osób, a na miejsca w domach opieki społecznej – ponad 8 000 osób.

Wg danych z raportu „Eurostat”, liczba łóżek w rodzaju opieki długoterminowej w Polsce plasuje nasz kraj na 3. od końca miejscu w Europie, za Bułgarią i Rumunią. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że często chodzi o opiekę nad osobami starszymi, których będzie przybywać. Wg prognoz, już za kilkanaście lat co 5. Polak będzie miał ponad 65 lat, a liczba osób po 85 r.ż. się podwoi. Zmniejszać się będzie za to liczba osób młodych, które mogłyby się starszymi opiekować.

Obecnie z opieki długoterminowej korzysta ok. 130 000 osób, MZ nie potrafi jednak oszacować, ile tak naprawdę jej wymaga. Brakuje nie tylko miejsc, ale także odpowiedniej kadry. Co prawda, prowadzone są ciągłe szkolenia personelu medycznego, ale to wciąż za mało, by zaspokoić potrzeby w tym zakresie.

W 2005 r. został przyjęty program strategii rozwoju ochrony zdrowia na lata 2007-2013, którego celem było m.in. zapewnienie odpowiedniej opieki nad osobami w podeszłym wieku, a w resorcie zdrowia powołano zespół ds. opieki długoterminowej. Nie poprawia to jednak, jak na razie, sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych. Nie przybywa też wyspecjalizowanych ośrodków opiekuńczo-leczniczych. Często rodzina jest zmuszona szukać pomocy w placówkach prywatnych, gdzie cena kilkakrotnie przewyższa średnią emeryturę.

Autorzy wspomnianego raportu wskazują, że bez zmiany kryteriów przyjmowania chorych, a także bez poprawy finansowania sytuacja się nie polepszy. Dobrym wzorem może być funkcjonowanie opieki paliatywnej dla dorosłych i dzieci. Jak wynika z europejskich rankingów, jesteśmy tutaj – odwrotnie niż w opiece długoterminowej – na wysokim, bo 5. miejscu w Europie.
Na podst.: „Dziennik Gazeta Prawna”

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement