„Covidowy język” - konieczne zachowanie czujności na niektóre objawy w jamie ustnej

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Wspólne badanie naukowców z Iranu i Hiszpanii odkryło, że u pacjentów po przejściu COVID-19 rozwija się szereg objawów w jamie ustnej t.j. kserostomia, zaburzenia smaku, kandydoza i język geograficzny. Zdjęcie: sruilk / Shutterstock)
By Jeremy Booth, Dental Tribune International

By By Jeremy Booth, Dental Tribune International

Tue. 2. March 2021

save

Nowe odkrycia dotyczące COVID-19 wyprzedzają nazewnictwo. Koronawirus wpłynął na język i sprawił, że pojawiły się nowe słowa t.j. koronaferie, koronaparty, koronasceptyk. Pojawiają się badania, które sugerują, że duża liczba pacjentów z COVID-19 doświadcza objawów dotyczących jamy ustnej, które nie są jeszcze rozpoznawane jako typowe objawy choroby. U osób z COVID-19 zaobserwowano wiele zmian w tym język geograficzny, zmiany opryszczkowe i owrzodzenie aftowe w jamie ustnej.

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia wymieniają trzy najczęstsze objawy COVID-19, takie jak gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Jama ustna jest powiązana z niektórymi dodatkowymi objawami, takimi jak utrata smaku lub węchu.

Dr Tim Spector, profesor epidemiologii genetycznej w King’s College London, zwraca uwagę na objawy COVID-19 występujące w jamie ustnej, takie jak np. język geograficzny. Mówi, że osoby cierpiące na „dziwne objawy”, powinny pozostać w domu, nawet jeśli objawy nie znajdują się na oficjalnych listach dostarczanych przez władze zajmujące się zdrowiem. Spector napisał na Twitterze w styczniu: „Jedna na pięć osób z COVID ma mniej powszechne objawy, których nie ma na oficjalnej liście [Public Health England] - na przykład wysypki skórne”. Powiedział także, że obserwuje rosnącą liczbę przypadków, które mają tzw. „covidowy język” a także wiele innych owrzodzeń jamy ustnej. „Jeśli zauważyłeś nietypowe objawy lub po prostu ból głowy i zmęczenie, zostań w domu” - podkreślił.

„Jedna na pięć osób z COVID ma mniej powszechne objawy, których nie ma na oficjalnej liście [Public Health England]” - Dr Tim Spector, King’s College London

W styczniu na swoim kanele na Twitterze dr Spector publikował zdjęcia języka pacjentów których podejrzewano na infekcje koronawirusem. Według niego, jako głównego badacza aplikacji mobilnej COVID Symptom Study, która umożliwia swoim (obecnie ponad czterem milionom) użytkowników przekazywanie danych o wirusie i objawach - co najmniej 20 objawów COVID-19 nie jest powszechnie branych pod uwagę. Mówi, że 35% osób ma nieklasyczne objawy w ciągu pierwszych trzech dni - właśnie wtedy, gdy najbardziej zarażają innych.

COVID-19 z perspektywy dentysty

Naukowcy z Iranu w pracy przeglądowej obejmującej 17 opisów przypadków, zbadali wpływ choroby na jamę ustną. Okazało się, że u 170 pacjentów w wieku od 9 do 90 lat wystąpiły objawy odnotowane w jamie ustnej. Najczęstszą była kserostomia (zgłoszona w 75 przypadkach), następnie zaburzenia smaku (71 przypadków) i kandydoza (67 przypadków). Z 67 przypadków, u których wykryto kandydozę, próbki pobrane od 55 pacjentów potwierdziły zakażenie grzybicze. Zmianę czucia języka zgłosiło 48 pacjentów, z których 28 doświadczyło bolesnych owrzodzeń w jego okolicy. Ból mięśni podczas żucia zgłaszało 15 pacjentów, a 10 pacjentów doświadczyło obrzęku jamy ustnej. Według badań zmiana czucia języka korelowała silnie z obrzękiem podniebienia i zmianami związanymi z kandydozą.

Autorzy zidentyfikowali sześć przypadków nawracającego wirusa opryszczki pospolitej - dwa na języku i cztery na podniebieniu. „U czterech pacjentów wystąpiły rumień wielopostaciowy, w tym wykwity podobne do rumienia, u trzech z nich występowały plamki podniebienne i wybroczyny, a jeden z nich odnotował trzy pęcherze na wewnętrznej wardze. W pojedynczych przypadkach obserwowano również nadżerki, rumień, owrzodzenia, martwicze wrzodziejące zapalenie przyzębia i zmiany aftopodobne” - czytamy w badaniu.

Początek objawów ze strony jamy ustnej opisano szczegółowo w 95 ze wszystkich 170 przypadków, a naukowcy stwierdzili średnio 7,21 dnia między wystąpieniem objawów ogólnoustrojowych a objawami w jamie ustnej. Początek tego ostatniego wahał się od 10 do 42 dni po wystąpieniu objawów ogólnoustrojowych. Autorzy podsumowali: „Objawy w jamie ustnej często pojawiały się po objawach ogólnych, takich jak gorączka, ale nadal mogą być początkowym lub jedynym objawem COVID-19. W związku z tym należy przeprowadzić staranne kliniczne badanie u pacjentów z COVID-19, a także u wszystkich pacjentów, którzy potrzebują dokładnej i systematycznej opieki dentystycznej, aby uzyskać dalsze dane kliniczne, które pomogą w dalszych badanich.”

„Warto wspomnieć, że objawy w jamie ustnej mogą być jedynymi objawami COVID-19 i mogą się ujawnić się przed objawami ogólnymi” - dr Pegah Hosseinzadeh, Guilan University of Medical Sciences

Korespondent dr Pegah Hosseinzadeh, rezydentka ortodoncji na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Nauk Medycznych Guilan w Iranie, powiedziała Dental Tribune International, że „świadomość objawów obserwowanych w jamie ustnej jest istotne z powodu diagnozy pacjentów chorych na COVID-19, ale także z powodu ochrony personelu medycznego. Z tego powodu dentyści muszą być na bieżąco z najnowszymi badaniami i wiedzą na temat nieoczywistych objawów związanych z COVID-19. Przed każdym innym zabiegiem stomatologicznym podczas każdej wizyty należy przeprowadzić dokładne kliniczne badanie wewnątrzustne.

Badanie wykazały, że objawy COVID-19 w jamie ustnej są wieloczynnikowe. Jest pewne, iż układ odpornościowy odgrywa tu znaczącą rolę. „Lekarstwa, stres, infekcje, takie jak Candida albicans i opryszczka pospolita oraz wirus, można uznać za dodatkowe czynniki” - powiedziała. „Warto dodać, że te objawy mogą być jedynymi oznakami COVID-19, ale mogą także pojawić się przed ogólnymi objawami.”

Wnioski te zostały przedstawione w artykule przeglądowym zatytułowanym “COVID‐19 from the perspective of dentists: A case report and brief review of more than 170 cases”, opublikowanym 26 grudnia 2020 r. W Dermatologic Therapy, przed umieszczeniem w numerze.

Hiszpańskie badanie wykazało, że jedna czwarta pacjentów z COVID-19 miała objawy zaobserwowane w jamie ustnej

Badanie przekrojowe przeprowadzone przez dermatologów w Hiszpanii w kwietniu 2020 roku wykazało, że jedna czwarta pacjentów miała jeden lub więcej objawów właśnie w jamie ustnej. Badanie przeprowadzono w tymczasowym szpitalu polowym utworzonym w celu leczenia łagodnych do umiarkowanych przypadków zapalenia płuc związanego z COVID-19 podczas szczytu zakażeń SARS-CoV-2 w Madrycie. Obejmowało ono 666 pacjentów, którzy mieli dodatni wynik testu łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją lub obustronne zapalenie płuc. Według badań objawy w jamie ustnej występowały w 78 przypadkach (25,7%), a autorzy wymieniali: przemijające zapalenie brodawek językowych (11,5%), zapalenie języka z wgłębieniami bocznymi (6,6%), aftowe zapalenie jamy ustnej (6,9%). ), zapalenie języka z nieregularną depapilacją (3,9%) i zapalenie błony śluzowej (3,9%). Uczucie pieczenia w jamie ustnej zgłaszało 5,3% uczestników i stwierdzono, że jest ono często związane z zaburzeniami smaku.

Obserwacje opublikowane w British Journal of Dermatology z powodu ryzyka zakażenia podczas badania jamy ustnej mogło uniemożliwić dokładne zbadanie jamy ustnej pacjentów z COVID-19. Pomimo tych ograniczeń autorzy stwierdzili: „Jama ustna była często zajęta i zasługuje na szczegółowe badanie w odpowiednich okolicznościach, aby uniknąć ryzyka zakażenia”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *