Dental Tribune Poland

Badanie ujawnia wpływ suchości w jamie ustnej na jakość życia

By Dental Tribune Poland
September 09, 2020

Chociaż dokładna liczba osób cierpiących na kserostomię jest niejasna, niektóre badania szacują, że aż jedna piąta populacji może cierpieć na jakąś formę tej choroby. W nowym badaniu jakościowym zbadano fizyczne, emocjonalne i społeczne skutki suchości w ustach, stwierdzając, że może to prowadzić do niepokoju społecznego, zmniejszonej zdolności do jedzenia i mówienia, a nawet wyższego ryzyka chorób psychicznych.

Naukowcy z University of Sheffield's School of Clinical Dentistry przeprowadzili badanie, które zostało zlecone przez brytyjskiego giganta farmaceutycznego GlaxoSmithKline. Przeprowadzono częściowo ustrukturyzowane wywiady z 17 podmiotami w celu uchwycenia kompleksowego zakresu skutków suchości w ustach, a następnie w analizie zastosowano podejście ramowe oparte na istniejących podejściach dotyczących pomiaru jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej.

Wyniki pokazały, że istnieje szeroki zakres objawów związanych z suchością w jamie ustnej, które mogą mieć duży wpływ na funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne i społeczne. Stwierdzono, że suchość w jamie ustnej może prowadzić do ograniczenia uczestnictwa w życiu społecznym, co pod pewnymi warunkami może prowadzić do niepełnosprawności.

„Kiedy pierwotnie zlecono nam to badanie, nie byliśmy do końca przygotowani na ogromny wpływ suchości w jamie ustnej na życie codzienne” - powiedział dr Barry Gibson, profesor socjologii na uniwersytecie i główny autor badania. „Wszyscy byliśmy poruszeni tym, co mówili nam nasi uczestnicy i byliśmy całkowicie zszokowani szerokim zakresem wpływu, jaki suchość w jamie ustnej ma na codzienne funkcjonowanie”.

„Warunki takie jak suchość w ustach nie są wykrywane na bieżąco, ponieważ nie są natychmiast widoczne gołym okiem. Pomimo braku świadomości suchość w jamie ustnej jest bardzo powszechna, a jej wpływ na życie człowieka może być katastrofalny” - powiedział dr Nigel Carter, OBE, dyrektor naczelny Fundacji Zdrowia Jamy Ustnej.

„Suchość w jamie ustnej jest częstym działaniem niepożądanym różnych leków i jest również spowodowana leczeniem nowotworów, takim jak radioterapia i chemioterapia. Fizyczne objawy związane z suchością w jamie ustnej sprawiają, że stosunkowo proste zadania, takie jak jedzenie lub mówienie, są niezwykle trudne. Może to również mieć negatywny wpływ na jakość życia, pewność siebie i samoocenę” - kontynuował.

Badanie zatytułowane “Measuring the symptomatic, physical, emotional and social impacts of dry mouth: A qualitative study” zostało opublikowane w Gerodontology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International