Dental Tribune Poland

Czy włókna wytwarzane przez owady znajdą zastosowanie w chirurgii?

By Denatal Tribune Polska
May 11, 2010

Wyniki badania przeprowadzonego przez University of Utah sugerują, że jedwab produkowany pod wodą przez larwy chruścika mógłby być wykorzystywany do szycia ran chirurgicznych.

Dowiedziono, że klejące włókna produkowane przez owady w celu budowy skorup ochronnych pozostają w stanie nienaruszonym w środowisku wodnym. Substancja o takich chemicznych i strukturalnych właściwościach mogłaby być wartościowym materiałem znajdującym zastosowanie np. jako plaster w medycynie i przy zabiegach dentystycznych.

Chruścik żyje głównie w środowiskach wodnych: rzekach, jeziorach i bagnach. Jego larwy produkują jedwabne włókna (podobnie jak motyle) w środowisku wodnym, budując ochronną skorupę dookoła samych siebie.

Prowadzone badania polegały na dokładnym, laboratoryjnym zbadaniu włókna wyprodukowanego przez odmianę chruścika żyjącą w rzece Provo niedaleko Salt Lake City. Odkryto, że włókna te złożone są z dużej ilości protein i zawierają serynę (aminokwas), która ulega fosforylacji podczas syntezy białek. Te fosforany, negatywnie obciążone i zebrane równolegle w połączeniu z innymi, pozytywnie obciążonymi aminokwasami przyciągają się wzajemnie, tworząc podwodną jedwabną sieć ochronną. Porównując te substancje z aminokwasami innych gatunków, wykryto wiele podobieństw, a badacze sugerują, że inne gatunki chruścika również używają fosforylacji, aby wytworzyć ochronę przed wodą.

Source: University of Utah
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International