DT News - Poland - Dlaczego inteligencja emocjonalna w stomatologii jest kluczową umiejętnością

Search Dental Tribune

Dlaczego inteligencja emocjonalna w stomatologii jest kluczową umiejętnością

Badania wykazały, że ludzie inteligentni emocjonalnie mają większe szanse na odniesienie sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. (Zdjęcie: inimalGraphic / Shutterstock)

wto. 31 sierpnia 2021

ratować

LIPSK, Niemcy: Inteligencja emocjonalna (EI) odnosi się do sposobów, w jakie dana osoba może zrozumieć i zarządzać własnymi potrzebami, a także rozpoznawać i radzić sobie z potrzebami innych oraz umiejętnościami, aby to zrobić. Dla stomatologa są to ważne umiejętności, ponieważ każda czynność podczas procesu leczenia wymaga emocjonalnego kontaktu z pacjentami, a ci, którzy potrafią skutecznie zastosować swoją EI w praktyce, odniosą większe sukcesy na dłuższą metę.

Mimo że stomatolodzy pracują z ludźmi przez cały dzień, niekoniecznie są w tym najlepsi i często brakuje im inteligencji. Na przykład badanie zatytułowane „Emotional intelligence among dental undergraduate students: An indispensable and ignored aspect in dentistry” wykazało, że tylko 11,55% z 186 ankietowanych studentów stomatologii I stopnia miało dobrą EI. W artykule na ten temat autor, dr Mohlab Al-Sammarraie, stwierdził, że jako dentysta z wieloletnim doświadczeniem przywódczym wierzy, że „trwały postęp zawodu zależy od zdolności wszystkich dentystów do zachowania równowagi między sprostaniem emocjonalnemu potrzeb pacjentów i odpowiednio wykonując wymagane techniki operacyjne ”.

Czy próba poszerzenia wiedzy to strata czasu?

Al-Sammarraie odnosi się tutaj do kombinacji EI i ilorazu inteligencji (IQ). Związek ten został szeroko ustalony, a badania wykazały, że IQ koreluje ze zdolnościami kontroli poznawczej. Podsumowując, badania sugerują, że EI liczy się bardziej niż kompetencje techniczne, jeśli chodzi o bycie odnoszącym sukcesy menedżerem, że osoby o lepszych umiejętnościach społecznych podejmują lepsze decyzje i że zwrot z inwestycji w pracę nad poprawą inteligencji jest znacznie wyższy niż w przypadku pracy nad poprawą swoją wiedzę.

To może być trudna do przełknięcia pigułka dla praktyków, którzy uwielbiają udoskonalać swoje techniki operacyjne (lub jakikolwiek może być ich cel) do najwyższej perfekcji. W rzeczywistości te umiejętności techniczne są niewiele warte, gdy nie można ich zastosować w praktyce, ponieważ dentyści nie mogą emocjonalnie łączyć się ze swoimi pacjentami i ciągle napotykają frustrujące, powracające problemy z kierownictwem i personelem.

EI ma kluczowe znaczenie dla sukcesu

Dobra wiadomość jest taka, że ​​EI można się nauczyć. EI opisuje się jako istnienie czterech dominujących cech behawioralnych zwanych samoświadomością, świadomością społeczną, samozarządzaniem i umiejętnością zarządzania relacjami. W poniższych akapitach omówiono każdą cechę i rozważono kilka wskazówek, jak te cechy można przełożyć na codzienną pracę w gabinecie stomatologicznym.

  1. Samoświadomość Samoświadomość jest podstawą bycia dobrym liderem, ale wymaga autorefleksji. Codzienna obiektywna ocena siebie może być dobrym sposobem na zrozumienie mocnych i słabych stron, które ujawniły się w określonych sytuacjach w ciągu dnia. Dobrym źródłem informacji może być również proszenie zaufanych współpracowników o opisanie siebie. Kolejną świetną wskazówką jest prowadzenie dziennika, w którym można zapisywać cele, plany i priorytety do wykorzystania w przyszłości.
  2. Świadomość społeczna Aby być bardziej świadomym społecznie i, zasadniczo, lepszym przywódcą, warto ćwiczyć pewne umiejętności obserwacyjne, które obejmują uczenie się rozumienia, co to znaczy naprawdę słuchać innych. W tym celu należy zwracać uwagę na ton głosu innych osób, obserwować mimikę i mowę ciała, wyrobić sobie poczucie ogólnego nastroju w biurze i starać się dostrzec drobne szczegóły, które mogą mieć duże znaczenie ...
  3. SamozarządzanieCzęsto zanim ktoś jest w stanie skoncentrować się na innych i zwrócić uwagę na pozornie subtelne rzeczy, które dzieją się w praktyce, musi przejąć kontrolę nad własnym obciążeniem pracą. Zaplanowanie każdego dnia pracy i przygotowane spotkania mogą mieć duże znaczenie i zapewnić poczucie kontroli. Innym świetnym sposobem na ćwiczenie samozarządzania jest wyznaczenie celu, skupienie uwagi na tym jednym zadaniu, zastanowienie się nad zadaniem, a następnie uważne przejście dalej.
  4. Umiejętność zarządzania relacjami Wszystkie te wskazówki powinny ostatecznie pomóc w poprawie relacji w miejscu pracy, ponieważ ludzie, którzy pracują nad sobą, lepiej rozumieją, co dzieje się w głowach ludzi wokół nich. Aby pogłębić relacje ze współpracownikami, ważne jest, aby zidentyfikować potrzeby związane z relacjami, zarządzać granicami, doceniać innych i zaplanować czas na budowanie relacji.

Zasadniczo powodem, dla którego EI ma kluczowe znaczenie dla sukcesu, jest to, że więcej rzeczywistych problemów można rozwiązać za pomocą umiejętności ludzkich, a nie czystej inteligencji. Na szczęście w codziennym życiu jest wiele sytuacji, w których można ćwiczyć wszystkie cztery dominujące cechy behawioralne.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement