Dental Tribune Poland

Eksperci o elektrycznych szczoteczkach do zębów

By Dental Tribune Polska
October 01, 2013

W Warszawie odbył się panel ekspertów poświęcony szczoteczkom elektrycznym. Obrady miały charakter niezależnego, obiektywnego spotkania o charakterze naukowym.

Spotkanie miało na celu przegląd dostępnego piśmiennictwa na temat mechanicznej kontroli płytki oraz wypracowanie wspólnego stanowiska ekspertów w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania elektrycznych szczoteczek do zębów.

Uczestnicy spotkania jednoznacznie stwierdzili, że wśród różnego rodzaju szczoteczek, najefektywniejsze w eliminacji stanu zapalnego dziąseł, zarówno w badaniach krótkoterminowych (do 3 miesięcy), jak i długoterminowych powyżej (3 miesięcy) są szczoteczki oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjne. W obradach panelu ekspertów czynny udział wzięli uznani profesorowie w dziedzinie stomatologii: prof. dr hab. n. med. Renata Górska, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Banach, prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, prof. dr hab. n. med. Anna Kurnatowska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka. Rolę sekretarza pełniła dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek.

Przedstawiono oraz przedyskutowano ponad 200 publikacji poświęconym badaniom skuteczności szczoteczek manualnych i eklektycznych. W dyskusji oceniono skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo różnych szczoteczek elektrycznych, także w odniesieniu do szczoteczek manualnych. „Jest wiele do zrobienia w sprawie higieny jamy ustnej w Polsce. Także w kwestii właściwego doboru szczoteczki” – stwierdziła prof. dr n. med. Renata Górska. „Stworzenie wspólnego stanowiska w sprawie efektywności szczoteczek jest bardzo potrzebne zarówno ekspertom, jak i pacjentom. Będzie to także bardzo pożyteczny materiał do pracy dydaktycznej ze studentami” – dodała prof. dr hab. n. med. Jadwiga Banach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International