Dental Tribune Poland

Eksperymentalna szczepionka może pomóc w zwalczaniu Staphylococcus aureus

By Dental Tribune Poland
April 13, 2020

Naukowcy opracowali eksperymentalną szczepionkę, która chroni do 80% myszy przed Staphylococcus aureus, bakterią Gram-dodatnią często występującą w górnych drogach oddechowych i na skórze. Udowodniono, że S. aureus odpowiada za 1/3 śmiertelnych zakażeń szpitalnych u pacjentów, którzy właśnie przeszli zabieg chirurgiczny, w tym z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Wg naukowców, szczepionka okazała się również skuteczna u 66% królików zakażonych S. aureus, najbardziej śmiercionośną bakterią Staphylococcus. Uważają oni, że chociaż szczepionka została przetestowana tylko na zwierzętach, może radykalnie zmniejszyć liczbę pacjentów, którzy ulegają zakażeniu S. aureus po operacjach, kiedy układ odpornościowy jest osłabiony.

„Ta szczepionka może okazać się niezwykle korzystna, szczególnie dla pacjentów ortopedycznych i sercowo-naczyniowych, np. w przypadku implantacji struktur lub urządzeń medycznych” – powiedziała dr Janette Harro, pracownik naukowy w Katedrze Patogenezy Mikrobiologicznej Uniwersytetu Stomatologii Uniwersytetu Maryland. „S. aureus jest trudny do wyeliminowania, ponieważ tak łatwo tworzy biofilm w operowanym miejscu” – kontynuowała. „Wstępne wyniki są bardzo obiecujące i mamy nadzieję, że ta szczepionka okaże się również skuteczna u ludzi. Innowacyjne badania dr Harro i współpracowników oferują możliwość znacznego zmniejszenia ryzyka zagrażających życiu zakażeń S. aureus po operacjach chirurgicznych” – twierdzi prof. Mark A. Reynolds, dziekan szkoły dentystycznej na uniwersytecie.

Wg Harro, szczepienie pacjentów szczepionką chroniącą przed zakażeniem S. aureus przed poddaniem się planowym zabiegom chirurgicznym może znacznie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych i koszty opieki zdrowotnej. „Biofilm jest, niestety, bardzo trudny do zwalczania” – zauważa Harro. „Antybiotyki nie działają dobrze, a układ odpornościowy nie jest w stanie samodzielnie skutecznie ich usunąć” – dodaje.

Centra ds. kontroli i zapobiegania chorobom podają, że każdego roku zakażenia szpitalne stanowią ok. 1,7 mln zakażeń i powodują 99 000 zgonów, głównie z powodu ich zjadliwości i odporności na konwencjonalne antybiotyki. Dodatkowo, S. aureus kosztuje amerykański system opieki zdrowotnej ok. 10 mld dolarów rocznie.

Małe dzieci, osoby starsze i pacjenci z deficytami odporności są bardziej podatni na zakażenie S. aureus. Ryzyko to dotyczy także pacjentów długoterminowych i tych, którzy wymagają cewników, mają niską higienę lub są odporni na antybiotyki.

Badanie pt.: „Usuwanie bakterii Staphylococcus aureus z modeli przewlekłego zakażenia in vivo przez immunizację wymaga zarówno antygenów planktonowych, jak i biofilmowych” opublikowano 17 grudnia 2019 r. na łamach Infection and Immunity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International