Dental Tribune Poland

Guma do żucia może pomóc w walce z próchnicą

By Dental Tribune Poland
January 10, 2020

Chociaż względne korzyści płynące z gumy do żucia są często przedmiotem dyskusji, wiele badań wykazało, że odmiany gum bez cukru mogą pomagać w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. W niedawnym przeglądzie na ten temat znaleziono dowody, że żucie gumy bez cukru może pomóc w ograniczeniu dalszego rozwoju próchnicy u dzieci i dorosłych.

Przegląd systematyczny przeprowadzili naukowcy z King's College London. Zidentyfikowali, a następnie przeanalizowali 12 badań opublikowanych w ostatnich 50 latach, pod kątem wpływu na zdrowie jamy ustnej i efektów żucia gumy bez cukru. Zespół badawczy stwierdził, że żucie gumy bezcukrowej zmniejsza częstość występowania próchnicy o 28% i że można ją stosować jako potencjalny środek zapobiegawczy w połączeniu z edukacją zdrowotna w zakresie jamy ustnej i nadzorowanymi inicjatywami szczotkowania zębów. Jednak naukowcy szybko wyjaśnili, że ich ustalenia były dalekie od ostatecznych z wielu powodów.

„Istnieje znaczny stopień zmienności efektu w stosunku do opublikowanych danych, a zawarte w nim próby były na ogół umiarkowanej jakości” – wyjaśnia główny autor, dr Avijit Banerjee, prof. Cariology and Operative Dentistry w King's College London. „Uważaliśmy jednak, że istnieje wyraźna potrzeba aktualizacji i odświeżenia istniejącej wiedzy na temat gumy bez cukru i jej wpływu na próchnicę i zdrowie jamy ustnej. Planujemy dalsze badania w celu ustalenia dopuszczalności i wykonalności zastosowania tej metody w zdrowiu publicznym” – kontynuował Banerjee.

Wcześniejsze badania wykazały, że guma do żucia może zwiększać poziom niektórych witamin w osoczu krwi, jak podaje Dental Tribune International w ubiegłym roku. Wg Banerjee, wcześniej nie zbadano szczególnego związku między rozwojem próchnicy a żuciem gumy bez cukru.

Badanie pt.: „Systematyczny przegląd i metaanaliza roli bezcukrowej gumy do żucia w próchnicy” zostało opublikowane on-line 19 listopada 2019 r. na łamach Journal of Dental Research: Clinical and Translational Research.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International