Skaner wewnątrzustny może pomagać w wykrywaniu próchnicy

Search Dental Tribune

Skaner wewnątrzustny może pomagać w wykrywaniu próchnicy

fot.: vetkit (Shutterstock)

Do tej pory przeprowadzono stosunkowo niewiele badań porównujących skuteczność skanerów wewnątrzustnych z wizualną oceną kliniczną wykonaną przez lekarza dentystę w wykrywaniu próchnicy. Porównując dwie metodologie wykrywania i klasyfikowania próchnicy, naukowcy ustalili, że zastosowanie wewnątrzustnego skanera 3D jest tak samo wartościowe, jak wizualna kontrola kliniczna i może być szczególnie przydatne do zdalnej oceny i badań.

Wyniki badań wykazały, że stosując skaner wewnątrzustny, klinicyści mogą uniknąć typowych pułapek związanych z badaniem wizualnym i powiązanymi zdjęciami 2D. Na konwencjonalne zdjęcia stomatologiczne duży wpływ może mieć brak odpowiedniego oświetlenia i powiększenia, a także kąt, pod jakim wykonywane jest zdjęcie. Kolejnymi przeszkodami w wykrywaniu próchnicy na powierzchni okluzyjnej mogą być zmiany niepróchnicowe, nadmierna ilość śliny i obecność płytki nazębnej. Dotarcie do niektórych populacji pacjentów może wymagać długich podróży, co może utrudniać klinicystom przeprowadzanie odpowiednich badań jamy ustnej.

Podczas badań wykorzystano obie metodologie do oceny 3 powierzchni na ponad 50 stałych zębach tylnych przed i po ekstrakcji. Przed ekstrakcją każdy ząb był oczyszczany z płytki nazębnej i oceniany w ramach standardowego wizualnego badania klinicznego, bez skanowania wewnątrzustnego. 6 miesięcy później modele oceniono pod kątem koloru i fluorescencji oraz uzyskano wynik histologiczny oceniający demineralizację szkliwa i zębiny w zależności od jej grubości. Nie zaobserwowano znaczących różnic między możliwościami wykrywania próchnicy w obu metodach.

Autorzy badania sugerują, że brak istniejącej literatury jest odpowiedzialny za wahania niektórych klinicystów przed używaniem skanera wewnątrzustnego do wykrywania próchnicy. Zwrócili również uwagę na wartość dalszych badań nad dodatkowymi metodami wykrywania próchnicy za pomocą skanera wewnątrzustnego, w tym fluorescencji z wykorzystaniem wzbudzenia światłem niebieskim do wczesnej demineralizacji szkliwa i wykrywania próchnicy, transiluminacji i odbicia w bliskiej podczerwieni.

W badaniu zasugerowano również, że skanery wewnątrzustne zapewniają lekarzom konsultującym się z innymi klinicystami łatwe do przenoszenia dane przydatne do porównań, a zatem okazują się realną alternatywą dla standardowej oceny wizualnej, szczególnie dla klinicystów z trudniej dostępnymi populacjami pacjentów.

Badanie pt.: „Wykrywanie próchnicy okluzyjnej na modelach 3D uzyskanych za pomocą skanera wewnątrzustnego. Badanie walidacyjne” („Occlusal caries detection on 3D models obtained with an intraoral scanner. A validation study”) zostało opublikowane ma łamach Journal of Dentistry w kwietniu br.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement