Dental Tribune Poland
Systematyczny przegląd wykazał, że w niektórych przypadkach endokorony stanowią dobrą alternatywę dla konwencjonalnych koron i mają akceptowalny wskaźnik przeżywalności długoterminowej. (Zdjęcie: Ikonoklast Fotografie / Shutterstock)

Endokorony: przegląd wskaźników sukcesu i przeżywalności

By Dental Tribune International
October 22, 2020

Endokorony stanowią alternatywne podejście do odbudowy rozległych uszkodzeń zębów leczonych endodontycznie. Jednak z powodu braku danych na temat ich długoterminowego przeżycia i wskaźników sukcesu, badacz z Arabii Saudyjskiej przeprowadził systematyczny przegląd i metaanalizę, aby określić, kiedy i czy są one odpowiednią i przewidywalną opcją odbudowy. Doszedł do wniosku, że endokorony wydają się być obiecującym konserwatywnym wyborem u wybranych pacjentów.

Aby pomóc klinicystom w procesie podejmowania decyzji, dr Raghad A. al-Dabbagh, który pracuje w Klinice Protetyki Ustnej i Szczękowo-Twarzowej na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Króla Abdulaziza w Jeddah, zebrał i zrecenzował opublikowane prace dotyczące endokrynologii i konwencjonalne przeżycie koron i wskaźniki sukcesu. Wyniki jego metaanalizy wykazały, że szacunkowy ogólny wskaźnik sukcesu z pięciu lat wyniósł 77,7% w przypadku endokoron i 94,0% w przypadku koron konwencjonalnych. Nie było statystycznie istotnych różnic w całkowitym czasie przeżycia lub szacunkach powodzenia między ocenianymi typami wypełnień.

 

Scroll down
advertisement

W wywiadzie dla Dental Tribune International al-Dabbagh wyjaśnił, że chociaż konwencjonalne korony mają zwykle lepsze wyniki niż endokorony, w niektórych przypadkach te ostatnie są nadal rozsądnym wyborem: „Endokorony powinny być stosowane u pacjentów z rozległymi uszkodzeniami zębów, którzy wolą unikać wydłużania korony lub leczenia ortodontycznego, aby utworzyć ferrulę, w celu przewidywalnej odbudowy korony za pomocą sztyftu i rdzenia oraz korony”.

Zauważalna różnica między współczynnikiem przeżywalności endokoron i koron konwencjonalnych wynika z niektórych jej wad. Według al-Dabbagha endokorony są wrażliwe na technikę, ponieważ retencja w dużym stopniu zależy od wiązania i jest wskazana głównie w zębach trzonowych z dużymi komorami miazgi.

Jednak endokorony mogą być prostą alternatywną metodą leczenia, ponieważ chronią strukturę zęba, są łatwe do wykonania i oszczędzają czas. 

„Jeśli endokorony są stosowane wybiórczo, stanowią konserwatywną, opłacalną alternatywę dla konwencjonalnych uzupełnień z akceptowalnym współczynnikiem przeżycia” - dodał al-Dabbagh. Jednak jego zdaniem potrzebne są dalsze badania kliniczne.

Badanie zatytułowane „Przetrwanie i sukces endokrynologii: przegląd systematyczny i metaanaliza” zostało opublikowane w Internecie marcu 2020 r. w Journal of Prothetic Dentistry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International