„EndoProtetyka” dla lekarzy praktyków

Search Dental Tribune

„EndoProtetyka” dla lekarzy praktyków

Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

pią. 19 lipca 2013

ratować

 Autorem książki „EndoProtetyka” jest dr n. med. Maciej Żarow, a jej współautorami wybitni specjaliści: Camillo D’Arcangelo, Luis Antonio Felippe, Gaetano Paolone i Glianluca Paniz. Pozycja zawiera 324 strony i 1200 zdjęć.

 „W minionych kilkunastu latach postęp w stomatologii nabrał niezwykłego, dynamicznego tempa, które doprowadziło do powstania wielu specjalizacji oraz wytyczyło nowe kierunki kształcenia podyplomowego. Wielu dentystów poszerzyło swoją wiedzę w dziedzinie endodoncji, stomatologii estetycznej, periodontologii czy implantologii” – pisze w przedmowie autor.

„Dyscypliny te często przenikają się wzajemnie, dlatego trudno jest obecnie wykonać skuteczne leczenie bez szerszego, interdyscyplinarnego spojrzenia na potrzeby i wymagania pacjenta. Dodatkowo, nieustanny rozwój technologii medycznych sprawia, że posiadamy coraz nowsze urządzenia i mamy większe możliwości wyboru terapii, dzięki czemu czujemy się pewniej w naszych gabinetach stomatologicznych. Należy jednak pamiętać, że sama technologia jedynie ułatwia pracę, a decyzje kliniczne musimy podejmować samodzielnie, korzystając z własnej i innych wiedzy, doświadczenia i intuicji lekarskiej” – dodaje Maciej Żarow. „Współczesna endodoncja to nie tylko techniczna umiejętność przeprowadzenia leczenia endodontycznego, ale również umiejętność trafnej oceny danego przypadku i podjęcie właściwych decyzji” – podkreśla.

Celem książki „EndoProtetyka” jest ułatwienie praktykom podjęcia właściwych decyzji, często wymagających trudnego wyboru. Składa się ona z 10 rozdziałów dotyczących wielu zagadnień związanych z zębami po leczeniu kanałowym. Każdy z rozdziałów zawiera wprowadzenie, wzbogacone faktografią ze światowego piśmiennictwa oraz rozbudowaną i dokładnie zilustrowaną część praktyczną. Zaprezentowano także wykazy procedur dotyczących przedstawianych metod, a także wiele własnych przypadków klinicznych, obrazujących przebieg i metodę postępowania.

Książka została napisana przez 5 lekarzy praktyków dla lekarzy praktyków. Jest to publikacja przeznaczona również dla studentów, którzy dzięki licznej dokumentacji fotograficznej będą mogli lepiej zrozumieć istotę praktyki klinicznej dotyczącej zębów po leczeniu endodontycznym.
Autor podkreśla, że wszystkich autorów książki łączy filozofia stomatologii minimalnie inwazyjnej, opartej na wykorzystaniu adhezji materiałów odtwórczych do tkanek zęba i polegającej na wzmocnieniu, a nie osłabieniu jego struktur. Tę filozofię doskonale oddają słowa Alfreda Einsteina: „Make everything as simple as possible, but not simpler” („Upraszczaj najbardziej jak to możliwe, ale są granice uproszczeń”).


dr n. med. Maciej Żarow - autor
książki "EndoProtetyka".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement