DT News - Poland - Implant Continuum Education NYU CD & OSIS & CEIA

Search Dental Tribune

Implant Continuum Education NYU CD & OSIS & CEIA

Dyrektorzy programu. Na zdjęciu od lewej: H. Kendall Beacham, dr Piotr Majewski oraz prof. Andrzej Wojtowicz.
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wto. 6 września 2011

ratować

Międzynarodowe certyfikaty z akredytacją polskich ośrodków rozdane! W sierpniu 2009 r. prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz (Stowarzyszenie OSIS-EDI ) i dr n. med. Piotr Majewski (CEIA) podpisali umowę współpracy z centrum podyplomowych szkoleń im. Linhart'a, działającym przy College of Dentistry New York University w ramach podyplomowego programu edukacyjnego Implant Continuum Education NYU CD.  

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w kwietniu 2010 r. w Warszawie, kolejne spotkania odbywały się na przemian w Nowym Yorku i Polsce. Pełen program obejął w sumie 280 godzin zajęć, podczas których uczestnicy otrzymali solidną dawkę wiedzy, analizowano również przykłady z praktyk własnych, odbywały się też niezwykle interesujące, kameralne sesje ponadprogramowe (nieobowiązkowe).

Pierwsza grupa uczestników która zdała egzamin praktyczny oraz napisała esej na zadany temat z zakresu implanto-protetyki w oparciu o zdobytą wiedzę i własne doświadczenie, mogła przystąpić do obrony przypadków, będącej finalnym punktem programu.
W trakcie Międzynarodowego Tygodnia Implantologicznego NYU CD (sierpień 2011 r.) do prezentacji przystąpiło 6-ciu lekarzy: Olaf Bronowicz, Rafał Dobrakowski, Wojciech Fąferko, Mariusz Piotrowski, Jacek Sumara oraz Paweł Zimny. W komisji zasiedli: prof. Andrzej Wojtowicz, prof. Christian Stappert oraz dziekan ds. edukacji H. Kendall Beacham.
Warto dodać, że 3 uczestniczki tego samego programu przedstawiły swoje prace na wcześniejszej sesji w Polsce (luty 2011r.), były to: Wioletta Binkowska-Figura, Katarzyna Florkiewicz-Zakrzewska i Elżbieta Kozieł.
Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu uczestników i dyrektorów programu, każda z osób przystępujących do egzaminu uzyskała zaliczenie i odebrała podstawowy certyfikat zakończenia nowojorskiej części programu.

Główny certyfikat Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA zostanie wręczony w trakcie uroczystej Gali CEDE, która odbędzie się 22. września br. w Poznaniu. Certyfikat ten jest dokumentem międzynarodowym z akredytacją dwóch polskich ośrodków: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) i Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA) oraz jest zaliczany do międzynarodowej umiejętności implantologa OSIS-EDI.

Implant Continuum przy New York University dla polskich implanto-protetyków

New York University College of Dentistry (NYU CD) to jeden z największych wydziałów stomatologii na Świecie. Od lat bierze udział w kilkudziesięciu badaniach produktów związanych z implantologią, protetyką i periodontologią. Wykładowcy z nim związani to lekarze praktykujący, cieszący się uznaniem, zapraszani do udziału w kongresach na całym świecie. W 1981 r. po ogólnokrajowym sukcesie szkoleń podyplomowych w USA, College of Dentistry stworzył projekt dla lekarzy spoza kraju (do dziś ukończyło go ok. 3.000 lekarzy dentystów z 26 krajów)

Program skierowany jest do lekarzy zainteresowanych zdobyciem i usystematyzowaniem wiedzy z zakresu implantoprotetyki, z uwzględnieniem zarówno fundamentalnych zasad, jak i najnowszych technik pracy, a także eksperymentalnych projektów. Sesje wykładowe są poziomie na średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Półtoraroczny program składa się z 6-ciu różnych sesji naukowych, zorganizowanych na NYU CD w USA, oraz zabiegów i kursów w polskich ośrodkach. Program zakłada także uczestnictwo w głównym Kongresie OSIS-EDI oraz Sympozjum CEIA.
Osoby które ukończą pełen program i zaliczą: kursy, prace pisemną i prezentację przypadków, otrzymają certyfikaty:
- New York University College of Dentistry,
- Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA,
- Advances in Implantology and Periodontics.

Najbliższe sesje programu:
- 28-29 październik 2011 r. - 7. Sympozjum CEIA,
- 23-27 styczeń 2012 r. – Nowy York (5 dni),
- 2-3 marzec 2012 r. – Warszawa (2 dni),
- 6-10 sierpień 2012 r. – Nowy York (5 dni),
- 21-25 styczeń 2013 r. – Nowy York (5 dni),
- 1-2 marzec 2013 r. – Warszawa (2 dni),
- połowa maja 2013 r. – Kongres OSIS EDI,
- 5-9 sierpień 2013 r. – Nowy York (5 dni) w NY.

Wszystkie wykłady prowadzone w języku angielskim są tłumaczone symultanicznie na język polski.

Relacja z sesji i więcej informacji na: www.nyu-poland.com


Honorowy certyfikat otrzymał pan Jacek Czownicki – najlepszy tłumacz z jakim organizatorzy programu mieli okazję współpracować.


Grupa uczestników tuż po rozdaniu certyfikatów.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement