Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA

Search Dental Tribune

Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune Poland

By Dental Tribune Poland

czw. 24 września 2015

save

Implantrotetyka, odbudowy wielopunktowe i pojedyncze, prace przykręcane oraz cementowane, diagnostyka, wskazania, plan leczenia i okluzja – to główne zagadnienia kursu, który odbędzie się w ramach Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA, 2-3 października w Centrum Szkoleniowym ADGAR Ochota, w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181 B.

Kurs poprowadzi dr Stavros Pelekanos, a patronat naukowy nad wydarzeniem sprawują: prof. Andrzej Wojtowicz i dr hab. n. med. Piotr Majewski.

Program kursu:

2 października 2015 r. – piątek:

09.30-11.00: Basic biological considerations regarding implants in the esthetic zone.
11.20-13.00: Single implants in the esthetic zone. Analyzing the implant-abutment-crown complex for long-term stability and esthetic outcome (part I).
14.00-15.30: Single implants in the esthetic zone. Analyzing the implant-abutment-crown complex for long-term stability and esthetic outcome (part II).
15.50-17.30: Edentulous jaw prosthetics – treatment concepts and occlusion.


3 października 2015 r. – sobota:

09.30-11.00: Immediate loading procedures. When and how?
11.20-13.00: Implant failures and complications.
14.00-15.30: How to document an implant case step by step.
15.50-17.30: Complicated implant cases and solutions.

Kurs będzie tłumaczony symultanicznie na język polski, a jego uczestnicy otrzymają 16 pkt. edukcyjnych. Cena: 2500 zł. Zgłoszenia i szczegółowe informacje: www.nyu-poland.com.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement