Dental Tribune Poland

ITI Polska oficjalnie mianowana Sekcją ITI

ITI Polska
By Dental Tribune Poland
June 27, 2020

20 maja br. w Bazylei, na swoim ostatnim posiedzeniu, Rada Dyrektorów International Team for Implantology (ITI) zatwierdziła utworzenie nowej Sekcji ITI w Polsce. Tym samym globalna społeczność ITI powiększa się do 31 regionalnych Sekcji krajowych.

Członkowie ITI oraz ITI Fellow w Polsce działają bardzo aktywnie od wielu lat, od 2016 r. społeczność ITI Polska znacznie się powiększyła. Nowa Sekcja ma szeroko rozwinięty program edukacyjny składający się z corocznych jednodniowych spotkań naukowych, 13 ITI Study Clubs zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz cieszące się dużą popularnością programy ITI Curriculum. Obecnie Sekcja liczy 235 członków oraz 12 ITI Fellow. Z blisko 24 000 dentystów w Polsce, około 2 000 jest aktywnie związanych z implantologią, a nowa Sekcja ma ambitne plany stopniowego zwiększania ich udziału w społeczności ITI.

Do Zarządu Sekcji ITI Polska należą: Section Chair dr Krzysztof Chmielewski, Education Delegate dr Wojciech Ryncarz, Study Club Coordinator dr Maja Danecka i Section Manager Oliver Schmidt. Dr Krzysztof Chmielewski i dr Wojciech Ryncarz są dawnymi Prezydentami Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE), od wielu lat prowadzą różnorodne szkolenia stomatologiczne. Dr Maja Danecka jest również aktywnym członkiem organizacji WIN – Women’s Implantology Network - jako Project Member w regionie EMEA.

Jednym z głównych celów Zarządu Sekcji w ciągu najbliższych kilku lat jest rozbudowanie ITI Polska, tworząc wiodącą organizację naukową, która wspiera na każdym etapie rozwoju kariery w dziedzinie implantologii, a także angażuje się we współpracę z technikami dentystycznymi.

Organizacja ITI - International Team for Implantology

International Team for Implantology (ITI) jest naukową organizacją, zrzeszającą specjalistów z całego świata ze wszystkich dziedzin stomatologii implantologicznej i dyscyplin pokrewnych. Celem ITI jest zaangażowanie i zainspirowanie wszystkich specjalistów do dążenia do doskonałości w swojej codziennej praktyce. Członkowie ITI oraz ITI Fellow regularnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na lokalnych spotkaniach, kursach oraz kongresach. Dzięki temu nieustannie poszerzają swoją wiedzę na temat metod leczenia oraz osiągania przewidywalnych i powtarzalnych wyników leczenia swoich pacjentów.

W ciągu 40 lat ITI zyskało niepodważalną reputację naukowego grona specjalistów, któremu przyświeca dobro pacjenta. Organizacja koncentruje się na opracowaniu udokumentowanych wytycznych dotyczących leczenia, popartych szeroko zakrojonymi testami klinicznymi i opracowaniu wyników długoterminowych. ITI finansuje badania, a także stypendia dla młodych klinicystów, organizuje kongresy i szkolenia ustawiczne, a także prowadzi ponad 700 Study Clubs na całym świecie. 

Więcej informacji dostępnych na stronie www.itipolska.pl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International