Dental Tribune Poland

Światowe sympozjum ITI

By Dental Tribune Poska
January 15, 2010

Genewa. 15-17 kwietnia 2010 30 lat wyznaczania najwyższych standardów i budowania wiarygodności.

Światowe Sympozjum ITI wpisało się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń w branży implantologicznej. Doskonałą reputację Sympozjum buduje starannie dobrany program naukowy pozwalający na ugruntowanie wiedzy i podążanie za najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie implantologii. Sympozjum stanowi także unikalną platformę do otwartej debaty i jest miejscem spotkania kluczowych przedstawicieli środowisk medycznych związanych ze światową implantologią. Zbliżające się Światowe Sympozjum ITI, które odbędzie się w Genewie w dniach 15–17 kwietnia 2010, będzie miało szczególny charakter. 2010 jest bowiem
rokiem, w którym ITI świętuje trzydziestolecie swojej działalności. Z niewielkiej grupy wizjonerów i pionierów implantologii ITI przekształciło się w prężną międzynarodową organizację zrzeszającą ponad 6 tysięcy najwyższej klasy ekspertów i mającą swoje przedstawicielstwa w 24 krajach. Położona w sercu Europy malownicza Genewa wydaje się być idealną lokalizacją dla Światowego Sympozjum ITI. Inspirujący program naukowy połączony z orientacją na rozwiązania praktyczne z pewnością sprostają Państwa oczekiwaniom.
Światowe Sympozjum ITI to wydarzenie wyjątkowe, na którym nie może Państwa zabraknąć.

Tematyka tegorocznego Sympozjum koncentruje się na trzech zasadniczych zagadnieniach:
- Nowe metody kliniczne stosowane podczas diagnostyki i planowania leczenia
- Nowe i sprawdzone procedury leczenia
- Komplikacje w leczeniu implantologicznym: jak sprostać wyzwaniom dnia codziennego

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa udziela firma Schlamberger. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Wypełniony formularz należy przesłać na adres:

Schlamberger Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 81/12p.
02–001 Warszawa
E-mail: m.szatkowska@schlamberger.pl
Tel.: +48 (22) 695 00 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International