Dental Tribune Poland

Kaski rowerowe są nieskuteczne w zmniejszaniu ciężkości urazów twarzy

By Dental Tribune Poland
April 27, 2020

Chociaż wypadki rowerowe są coraz częstsze w USA, wielu rowerzystów nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia noszenia kasku. W ostatnich badaniach naukowcy zmierzyli skuteczność używania kasków rowerowych w zapobieganiu i zmniejszaniu ciężkości urazów szczękowo-twarzowych.

Badacze poinformowali, że rowerzyści, którzy noszą kaski są mniej narażeni na obrażenia twarzy podczas wypadku rowerowego, jednak użycie kasku nie wpłynęło na stopień urazu, co można wyjaśnić faktem, że standardowe kaski nie zawierają maski chroniącej obszar szczękowo-twarzowy.

Naukowcy z University of Washington School of Dentistry przeprowadzili retrospektywne badanie kohortowe i objęli nim dane dotyczące 1379 rowerzystów, którzy zostali ranni w latach 2012-2018 i udali się do centrum medycznego w celu oceny i leczenia. Po ustaleniu, czy rowerzyści doznali urazu szczękowo-twarzowego, naukowcy ocenili ich ciężkość.

Wśród uczestników mężczyźni i młodsi rowerzyści rzadziej nosili kask. Spożywanie alkoholu było rzadsze wśród rowerzystów w kaskach, a rowerzyści z alkoholem wykrytym we krwi mieli dwukrotnie większe ryzyko obrażeń twarzy. Odkrycia nie wykazały jednak statystycznie istotnej różnicy między ciężkością obrażeń wśród rowerzystów w kaskach i bez nich. Większość rowerzystów (60,6%) miała kask w momencie zdarzenia i była o 40% mniej narażona na obrażenia twarzy po wypadku. Wśród osób, które nie nosiły kasku, 30,6% zostało rannych, w porównaniu z 17,3% rowerzystów w kasku.

„Opowiadamy się za wprowadzeniem ochronnego paska podbródkowego, aby zapobiec urazom dolnej części twarzy, a także przeprojektowaniu konstrukcji kasków rowerowych w celu zapewnienia ochrony twarzy” – napisali naukowcy. Wezwali również do przeprowadzenia dalszych obserwacji w celu zbadania, w jaki sposób rosnąca popularność jazdy na rowerze, wzrost możliwości wypożyczenia rowerów i dość luźne przepisy dotyczące konieczności noszenia kasków oraz zmieniające się nastawienie do wpływu roweru na środowisko zmienią wzorce urazów, częstość i nasilenie ich występowania.

Badanie zatytułowane „Kaski zmniejszają ryzyko urazów szczękowo-twarzowych związanych z rowerzystami, ale nie ich nasilenie” opublikowano na łamach czasopisma Journal of Oral and Maxillofacial Surgery pod koniec 2019 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International