Dental Tribune Poland

Łączne stosowanie e-papierosów i wyrobów tytoniowych zwiększa ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej

By Dental Tribune Polska
December 03, 2018

Palenie tytoniu pozostaje główną przyczyną raka jamy ustnej, jednocześnie zwiększa się asortyment wyrobów zawierających nikotynę. Przejawia się to we wzroście wykorzystania wyrobów beztytoniowych zawierających nikotynę. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco wykazały, że użytkownicy tych produktów są narażeni na działanie rakotwórcze w stopniu porównywalnym lub przewyższającym to ryzyko wśród osób palących papierosy.

Badanie przeprowadzono, analizując dane z Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), a dotyczyło ono używania tytoniu w USA. Dane obejmowały próbki moczu osób dorosłych, które zostały poddane badaniu na obecność nitrozoamin specyficznych dla tytoniu (TSNA). Są to jedne z najważniejszych grup czynników rakotwórczych w wyrobach tytoniowych i powstają z nikotyny w wyniku reakcji zachodzącej podczas utwardzania i przetwarzania tytoniu.

 

Wśród TSNA uwzględnionych w analizie znalazły się N-nitrozonornikotyna (NNN), odpowiedzialna za występowanie nowotworów żołądkowo-przełykowych oraz keton nitrozoaminowy (NNK), który jest jedną z najbardziej rakotwórczych substancji. Ponadto oceniano 4- (metylonitrozamino) -1- (3-pirydylo) -1-butanol (NNAL), który jest metabolitem rakotwórczego NNK w płucach.

 

Do badania zakwalifikowano 6 241 uczestników w zależności od rodzaju używki: klasycznych papierosów, cygar, fajek wodnych oraz bezdymnych środków, tj. wilgotnej tabaki, tytoniu do żucia, e-papierosów oraz innych produktów zawierających nikotynę. W kwalifikacji do badania przyjęto, że korzystanie z produktów musiało się odbyć w ciągu ostatnich 3 dni, a niekorzystanie jako brak w ostatnich 30 dniach.

 

We wszystkich kategoriach używania tytoniu wykazano podwyższone stężenia nikotyny i TSNA w porównaniu do osób niebędących użytkownikami. Ekspozycje TSNA były najwyższe wśród użytkowników tytoniu bezdymnego. Użytkownicy e-papierosów byli narażeni na niższy poziom NNN i NNAL niż inni użytkownicy produktów, pomimo porównywalnej ekspozycji na nikotynę. Większość użytkowników e-papierosów używała jednak jednocześnie tytoniu dostarczanego organizmowi w formie tradycyjnej, co skutkowało ekspozycją na TSNA podobną do ekspozycji osób palących papierosy.

 

Analiza wykazała, że ​​zdecydowana większość użytkowników niepalących papierosów była narażona na działanie rakotwórcze w stopniu porównywalnym lub przewyższającym liczbę osób palących papierosy, a ekspozycja ta może spowodować, że będą oni narażeni na znaczne ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej.

 

Prezentacja (w formie plakatu) badań pt.: „Narażenie na nikotynę i działanie rakotwórcze wg rodzaju wyrobów tytoniowych i produktów podwójnego zastosowania” została przedstawiona przez dr. Benjamina Chaffee z Uniwersytetu Kalifornijskiego na 96. Sesji Ogólnej i Wystawie Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań w Londynie.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International