DT News - Poland - Bakterie jamy ustnej a ryzyko raka płuc u osób nigdy niepalących

Search Dental Tribune

Bakterie jamy ustnej a ryzyko raka płuc u osób nigdy niepalących

Naukowcy realizują badania, które odpowiedzą na pytania: jak stabilny jest ludzki mikrobiom jamy ustnej (fot.: DC Studio, Freepik).

pią. 7 czerwca 2024

ratować

Wg nowych badań, rodzaj i obfitość bakterii występujących w jamie ustnej, a w tym zmniejszona różnorodność drobnoustrojów i zwiększona liczebność taksonów z gromady Firmicutes, a dokładniej Lactobacillales w drogach oddechowych mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem raka płuc.

Wg badań ok. 1/4 przypadków raka płuc występuje u osób niepalących, a czynnikami ryzyka są najczęściej: narażenie na bierne palenie, radon i zanieczyszczenie powietrza.

Wcześniejsze badania wykazały powiązania między rakiem przewodu pokarmowego a mikrobiomem jelitowym. Rodzaj i objętość bakterii występujących w jamie ustnej są powiązane z różnymi nowotworami, w tym z rakiem trzustki. W jednym z ostatnich badań prospektywnych zwiększona obfitość bakterii komensalnych jamy ustnej była związana z niższym ryzykiem raka płaskonabłonkowego głowy i szyi. Naukowcy zauważyli, że mikroflora poza jelitami może być również związana z ryzykiem raka.

Badacze ocenili różnorodność i obfitość bakterii przy użyciu metagenomicznego sekwencjonowania na próbkach płynu do płukania jamy ustnej, zebranych od uczestników na początku badania. Zdrowie badanych było monitorowane w ciągu 3 lat w okresie 1996-2019. Wszyscy uczestnicy byli osobami niepalącymi przez całe życie.

Naukowcy dopasowali 90 kobiet i 24 mężczyzn, u których wystąpił rak płuca ze 114 osobami, dobranymi pod względem wieku i płci, u których choroba nie wystąpiła. Okazało się, że mniejsza różnorodność alfa mikroflory jamy ustnej była związana ze zwiększonym ryzykiem raka płuc. Dodatkowo, zwiększona względna liczebność w obrębie gromady Bacteroidetes i Spirochaetes wiązała się ze zmniejszonym ryzykiem raka płuca, natomiast zwiększona liczebność w gromadzie Firmicutes wiązała się ze zwiększonym ryzykiem raka płuc.

Skojarzenia pozostały, gdy analiza była ograniczona do osób, które nie przyjmowały antybiotyków w tygodniu przed pobraniem próbki i po wykluczeniu tych, u których zdiagnozowano raka płuca w ciągu 2 lat po pobraniu próbki płynu do płukania jamy ustnej. Ponieważ analiza miała charakter obserwacyjny i etiologiczny nie można stwierdzić, że w prospektywnym badaniu osób niepalących, niższa różnorodność alfa wiązała się z większym ryzykiem raka płuca, a liczebność niektórych określonych taksonów była związana ze zmienionym ryzykiem, co zapewnia dalszy wgląd w etiologię raka płuc przy braku aktywnego palenia tytoniu. Wg naukowców, wyniki są solidne, a obserwowana utrata różnorodności alfa w połączeniu z obfitością określonych taksonów może dobrze odgrywać mechanistyczną rolę w genezie raka płuca u osób niepalących.

Istnieje kilka postulowanych mechanizmów rakotwórczego działania drobnoustrojów jamy ustnej. Jednym z nich jest bakteryjna stymulacja przewlekłego zapalenia, która może powodować proliferację komórek, mutagenezę, aktywację onkogenów i angiogenezę. Innym mechanizmem jest to, że bakterie mogą wpływać na proliferację komórek, przegrupowania cytoszkieletu, aktywację czynnik kappa-beta (NF-kB) i hamowanie apoptozy.

Nadal naukowcy realizują badania, które odpowiedzą na pytania: jak stabilny jest ludzki mikrobiom jamy ustnej? Jak zmienia się w czasie i co decyduje o jego zmienności? W jaki sposób otoczenie, takie jak narażenie na zanieczyszczenia powietrza wpływa na mikrobiom jamy ustnej i płuc?

Pozostaje również pytanie, czy mikrobiom jamy ustnej mierzony w badaniach epidemiologicznych stanowi czynnik sprawczy, czy tylko marker choroby lub aktywności immunologicznej. Jeśli sprawdzi się teza związana z czynnikiem sprawczym, to ważne będzie, aby zrozumieć, czy mikrobiom jamy ustnej faktycznie zasiewa mikrobiom płuc, a zatem działa lokalnie.

źródło: Termedia

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement