Dental Tribune Poland

Proste ćwiczenie poprawiają funkcje jamy ustnej u osób starszych

By Dental Tribune Poland
June 03, 2019

Osoby starsze często doświadczają zmniejszonej sekrecji śliny i kserotomii, co może prowadzić do chorób tkanek miękkich jamy ustnej, próchnicy zębów, chorób przyzębia i kandydozy jamy ustnej. Chociaż funkcje żucia i połykania są ściśle powiązane z ogólnym stanem zdrowia, stanem odżywienia i jakością życia, środki chemiczne stosowane w leczeniu suchości jamy ustnej mogą powodować działania niepożądane i często wymagają przepisania recepty, co ogranicza ich dostępność.

W nowym badaniu naukowcy znaleźli sposób na poprawę funkcjonowania jamy ustnej u osób starszych poprzez wykonanie prostych ćwiczeń, wykorzystujących technikę rozciągania mięśni jamy ustnej.

Zdaniem naukowców, konwencjonalne ćwiczenia wykonywane w poprzednich badaniach były niepraktyczne i uciążliwe w ciągłym stosowaniu u osób starszych ze względu na wydłużony czas potrzebny do uzyskania pozytywnych wyników leczenia. We wspomnianym badaniu wykorzystano proste ćwiczenie jamy ustnej, które obejmowało rozciąganie warg, języka, policzków oraz ćwiczenia mięśni żwaczy i ruchy połykania.

W czasie badania 84 uczestników w wieku 65 lat i starszych wykonywało ćwiczenia 2 razy dziennie przez tydzień po otrzymaniu instrukcji od wyszkolonej higienistki stomatologicznej. Naukowcy ocenili wydajność żucia uczestników za pomocą tzw. mixing ability index (MAI). Ocenili także poziom śliny spoczynkowej i wilgotność języka oraz błony śluzowej policzka i wykonali powtarzalny test połykania śliny. Na podstawie każdego z tych pomiarów uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy osób o dobrym i złym stanie zdrowia jamy ustnej.

Dane pokazały, że średnia wartość MAI wzrosła o 6% natychmiast po interwencji i o 16% w grupie słabo żującej. Podobnie ilość spoczynkowej śliny zwiększyły się o 0,1 ml/min bezpośrednio po ćwiczeniu i o 29% w grupie o słabym wydzielaniu śliny. Wg naukowców, stopień wilgotności języka zwiększył się o 3% i został utrzymany. W grupie o słabym połykaniu 25% i 40% uczestników zostało przeniesionych do grupy dobrze połykającej bezpośrednio po interwencji oraz po tygodniu od rozpoczęcia badania.

Badanie pt.: „Poprawa funkcji jamy ustnej u osób starszych po prostych ćwiczeniach jamy ustnej” opublikowano w internecie 16 maja 2019 r. w Clinical Interventions in Aging.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International