DT News - Poland - Laserowe leczenie chrapania i bezdechu sennego

Search Dental Tribune

Laserowe leczenie chrapania i bezdechu sennego

Klasa 2 po 36 miesiącach* od operacji
Jaana Sippus

Jaana Sippus

śro. 20 stycznia 2016

ratować

Szacuje się, że ok. 30-50% populacji USA ma problem z chrapaniem, a prawie 1/3 cierpi na bezdech senny. Jednak tylko 5% pacjentów zostało zdiagnozowanych i poddanych leczeniu.1,2 Zarówno chrapanie, jak i bezdech senny wynikają z obstrukcji dróg oddechowych. Może to być wynikiem wielu różnych czynników, takich jak odchylenia anatomiczne, guzy, polipy, alergie, przerośnięty migdałek gardłowy oraz powiększone migdałki, przerośnięty języczek lub wydłużone podniebienie miękkie.3-6

Głośne chrapanie nazywane jest czasem „heroicznym” i może mieć niekorzystny wpływ na sen partnera, a nawet powodować konflikty małżeńskie. Chrapanie nie jest bezdechem sennym, a bezdech senny to nie chrapanie. Mimo to, wielu pacjentów mających problem z głośnym chrapaniem cierpi też na obturacyjny bezdech senny (OSA). By móc stwierdzić OSA, u wielu chrapiących pacjentów powinno być przeprowadzone badanie snu, znane jako badanie polisomnograficzne. W trakcie badania rejestrowany jest czas trwania napadów bezdechu, badany jest poziom tlenu, rytm serca (EKG), pozycja ciała oraz bruksizm. Dopiero po ocenie wyników badania możliwe jest wprowadzenie leczenia.

W przypadku zespołu OSA, liczne przerwy w oddychaniu mogą znacznie obniżyć poziom tlenu we krwi oraz powodować arytmię. Zespół OSA jest zagrażającym życiu zaburzeniem dającym efekty długoterminowe w postaci problemów z płucami oraz sercem.7 Może n także oddziaływać na okresy snu regeneracyjnej fazy REM, powodując problemy z koncentracją, pamięcią i nastrojem. Senność w ciągu dnia, poranne bóle głowy, zaburzenia seksualne, omamy i krótkoterminowa utrata pamięci to kolejne problemy wynikające z OSA.7-9 Do niechirurgicznych metod leczenia pacjentów cierpiących na OSA należą: wkładki do ust, implanty podniebienia, utrata wagi, medycyna alternatywna oraz maski stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP).10 Do chirurgicznych metod należą z kolei uwulopalatoplastyka lub uwulopalatofaryngoplastyka laserowa,11 ablacja tkanek prądem o częstotliwości radiowej oraz implanty podniebienne.12-14

Metoda leczenia laserem: NightLase

Z terapeutycznego wykorzystania lasera NightLase (Fotona) wynika wiele korzyści, m.in. takich, jak: brak potrzeby znieczulania pacjenta, brak bólu oraz jedynie 3 20-minutowe sesje dające natychmiastowe rezultaty. Prezentowane opisy przypadków przedstawiają proces leczenie za pomocą lasera er:YAG pacjentów cierpiących na OSA wraz z długoterminowym okresem obserwacji trwającym 28-36 miesięcy. Te przypadki kliniczne stanowią część badania niekontrolowanego mającego na celu dokonanie oceny użyteczności lasera w leczeniu chrapania oraz bezdechu sennego. Wśród różnych metod leczenia dostępna stała się już ta najmniej inwazyjna. Polega na użyciu światła lasera do nieablacyjnego rozgrzania tkanki, co w następstwie prowadzi do kurczenia się włókien kolagenowych. Zjawisko to prowadzi do otwarcia dróg oddechowych oraz redukcji chrapania oraz bezdechu sennego.

Materiał i metody

W badaniu wzięli udział pacjenci z ogólnej praktyki stomatologicznej cierpiący na OSA o różnym stopniu zaawansowania. 10 pacjentów wybrano losowo, a 5 przypadków zostało przedstawionych poniżej wraz ze zdjęciami przedoperacyjnymi, pooperacyjnymi oraz z wizyt kontrolnych. 3 pacjentów używało masek CPAP przed rozpoczęciem leczenia. Wszyscy podpisali zgodę na leczenie za pomocą lasera er:YAG oraz na wykonanie fotografii przed- i pooperacyjnych dla celów późniejszych prezentacji. Wszystkie zabiegi odbyły się między końcem 2011 r. a pierwszym kwartałem 2012 r. Pacjentom nie podawano znieczulenia. Przed i po leczeniu posługiwano się skalą Mallampatiego (Ryc. 1). U wszystkich pacjentów podczas leczenia użyto lasera LightWalker AT (Fotona), można było jednak skorzystać także z innych modeli. Przed każdym zabiegiem wyjaśniano pacjentom efekty leczenia laserem Er:YAG (Ryc. 2a).

Użyto rozszczepionej wiązki lasera (Ryc. 2b) wraz z rękojeścią PSO4 na ustawieniach minimalnie inwazyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta:
_aktywacja wiązki lasera następuje na tkankach miękkich jamy ustnej z częstotliwością 10 Hz w trybie LP,
_wiązka lasera kierowana jest manualnie na obszar docelowy, pionowo lub poziomo (w zależności od okolicy),
_naświetlanie wybranej okolicy odbywa się kilkakrotnie (z wyraźnie określoną zakładką),
_poddana naświetlaniu tkanka podlega działaniu termicznemu i w rezultacie obkurcza się,
_sesje zaplanowane są w odpowiednich odstępach czasu,
_całkowita liczba podawanych impulsów wynosi w zależności od przypadku pacjenta od 10.000 do 15.000.

Przypadek 1

Pacjentka: 46-letnia kobieta. Na podstawie wywiadu medycznego ustalono, że pacjentka cierpi na silny OSA z towarzyszącymi bólami głowy i sennością w ciągu dnia. Badanie wewnątrzustne wykazało klasę 4 w skali Mallampatiego. W wyniku zabiegu udało się uzyskać klasę 1 (Ryc. 3a-c).

Przypadek 2

Pacjentka: 42-letnia kobieta. Na podstawie wywiadu medycznego ustalono, że pacjentka cierpi na ciężką postać OSA oraz że użytkuje maskę CPAP. Największym problemem dla pacjentki wynikającym z jej głośnego chrapania były problemy w związku. Badanie wewnątrzustne wykazało klasę 4 w skali Mallampatiego. W wyniku zabiegu udało się uzyskać klasę 1 (Ryc. 4a-c).

Przypadek 3

Pacjent: 30-letni mężczyzna, były hokeista, któremu zadyszka spowodowana przez OSA całkowicie uniemożliwiała treningi. Pacjent przez 2 lata użytkował maskę CPAP, czemu towarzyszył dyskomfort. Dzięki zabiegowi laserowemu klasę 4 udało się zredukować do klasy 1 (Ryc. 5a-c).

Przypadek 4

Pacjent: 45-letni mężczyzna, który zgłosił problem z oddychaniem oraz chrapaniem, co powodowało napięcie w jego związku. Również w tym przypadku klasę 4 udało się zredukować do klasy 1 (Ryc. 6a-c).

Przypadek 5

Pacjent: 56-letni mężczyzna z umiarkowanym OSA, będącym przyczyną problemów w związku, a także powodującym problemy ze snem, ból gardła i poranne bóle głowy. Dzięki zabiegowi laserowemu klasę 4 udało się zredukować do klasy 1 (Ryc. 7a-c).

Wyniki

W przypadku każdego z pacjentów użytkujących maskę CPAP możliwe było odstawienie jej już po pierwszym zabiegu. Po 3. zabiegu pacjenci zauważyli poprawę o ponad 85%. Średnia poprawa po pierwszym zabiegu wyniosła 51%, a po drugiej sesji 61% (Ryc. 8).¬ Wszyscy pacjenci byli zadowoleni z wyników leczenia i twierdzili, że poleciliby zabieg laserowy NightLase innym. Żaden z pacjentów nie odczuł dyskomfortu ani bólu podczas i po zabiegu. Tylko jeden pacjent odczuwał po zabiegu suchość w ustach. Wszyscy pacjenci zauważyli, że oddychanie stało się o wiele łatwiejsze, a zmęczenie spowodowane wysiłkiem zniknęło. Poprawiła się również jakość życia, a codzienne bóle głowy minęły.

Dyskusja

Zarówno chrapanie, jak i bezdech senny są przyczyną wielu problemów zdrowotnych i stanowią potencjalne zagrożenie życia.8 Mimo to, większość pacjentów nie chce zdecydować się na leczenie z powodu wielu skutków ubocznych, nieudanych zabiegów chirurgicznych i niechirurgicznych oraz nieprzyjemnych procedur.15 W przypadku leczenia opisanych w artykule przypadków, wskaźnik powodzenia wyniósł ponad 85% (Ryc. 8). Efekty pozostały satysfakcjonujące jeszcze po 28-36 miesiącach od zabiegu.

Zabieg z laserem NightLase jest procedurą łatwą do przeprowadzenia, niepowodującą bólu. Tym samym, może być powtórzony bez stwarzania dyskomfortu. Jest to zabieg bezpieczny, niewymagający podania znieczulenia ani leków. W związku z tym zapewnia pacjentowi dobry sen w nocy oraz lepszą jakość życia, również dla partnera dzielącego łóżko. Jednak, by właściwie dobrać terapię, istotny jest wybór pacjentów z odpowiednimi badaniami oraz zastosowanie się do kryteriów wykluczających możliwość przeprowadzenia zabiegu.

NightLase jest bezpieczną i dającą dobre rezultaty metodą leczenia chrapania oraz bezdechu sennego, opracowaną na podstawie praktyki stomatologicznej opartej na dowodach. Jest zabiegiem minimalnie inwazyjnym bez konieczności prowadzenia szczególnych przygotowań przed ani pozabiegowych. Ponieważ nie podaje się znieczulenia, pacjenci bardzo dobrze znoszą zabieg. Efekty długoczasowe – od 12 do 36 miesięcy – zapewniają leczonym ogólną satysfakcję.

embedImagecenter("Imagecenter_1_2124",2124, "large");

Kontakt:
LaserEdu
Hovioikeudenpuistikko 20 B
65100 Vaasa, Finland
E-mail: jaana.sippus@laseredu.fi
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement